Όροι Χρήσης www.youthspot.gr

– Το youthspot.gr είναι μία δικτυακή πύλη η οποία προσφέρει στον επισκέπτη ενημέρωση σε επίκαιρα θέματα.

– To περιεχόμενο του youthspot.gr διατίθενται στους επισκέπτες / χρήστες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση τους, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο χωρίς γραπτή άδεια του ιδιοκτήτη και κατόχου των πνευματικών και βιομηχανικών δικαιωμάτων ή την δημοσιοποίηση της πηγής με ενεργό link προς την αρχική δημοσίευση του www.youthspot.gr.

– Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν το youthspot.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτό, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του youthspot.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

– Το περιεχόμενο δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υπόδειξη προς ενέργεια. Ο επισκέπτης/χρήστης αξιολογεί το περιεχόμενο και δρα αυτοβούλως αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης του youthspot.gr.

– Το youthspot.gr οργανώνει ψηφοφορίες με αντικείμενο επίκαιρα θέματα. Οι ηλεκτρονικές ψήφοι των συμμετεχόντων καταγράφονται ώστε να απεικονιστούν στο αποτέλεσμα της έρευνας.

-To youthspot.gr φιλοξενεί δωρεάν τις απόψεις, τα άρθρα και εν γένει το υλικό των αρθρογράφων ή οποιουδήποτε τρίτου, τα οποία αποτελούν προσωπικές θέσεις τους και δεν δεσμεύουν, ούτε εκφράζουν τις θέσεις της παρούσας ιστοσελίδας.

– Το διαφημηστικό περιεχόμενο δεν ελέγχεται, ούτε διαμορφώνεται από το youthspot.gr, αλλά αποτελεί προιόν και επιλογή της εκάστοτε πλατφόρμας, χωρίς περαιτέρω ενημέρωση ή έγκριση του παρόντος site, γι’ αυτό το λόγο δεν δεσμεύει ούτε εκφράζει θέσεις ή αντιλήψεις την παρούσας ιστοσελίδας.

– Το youthspot.gr επιτρέπει στους επισκέπτες να αναρτούν σχόλια και απόψεις για επίκαιρα θέματα και συζητήσεις. Αυτά εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το youthspot.gr.

– Οι αρθρογράφοι ή οποιοσδήποτε τρίτος εκφέρει την  άποψή του μέσω του youthspot.gr, ενεργεί αυτοβούλως, αφιλοκερδώς και ανιδιοτελώς.

– Ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται κόσμια και όχι προσβλητικά προς πρόσωπα και θεσμούς, αποκλειόμενης οποιαδήποτε ευθύνης του youthspot.gr.. Ο χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει τους νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το youthspot.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη και κατ’ επέκταση τις αναρτήσεις του για το μέλλον.


– Ο χρήστης της ιστοσελίδας youthspot.gr αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί αυτήν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.


– Το youthspot.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή σε φιλοξενούμενη ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης ουδεμία ευθύνη έχει για το περιεχόμενο φιλοξενούμενων ιστοσελίδων ή για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που προβάλλονται μέσω αυτού.

– Απαγορεύεται στον επισκέπτη η παραβίαση του ελληνικού, διεθνούς ή κοινοτικού δικαίου και του Κώδικα Συμπεριφοράς Χρηστών Internet (netiquette).

– Το youthspot.gr διατηρεί το δικαίωμα να στραφεί με κάθε νόμιμο μέσο κατά του επισκέπτη για την διακοπή της παραβίασης και την αποτροπή της επανάληψής της στο μέλλον, μη αποκλειόμενης της διεκδίκησης αποζημίωσης για ενδεχόμενη πρόκληση ζημίας.

– Η χρήση εκ μέρους σας της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας για κάθε όρο και προϋπόθεση των παρόντων όρων χρήσης. Ορισμένες τοποθεσίες, Υπηρεσίες και εργαλεία της Ιστοσελίδας μπορεί να έχουν επιπλέον ή διαφορετικούς όρους που σας παρέχονται κατά τη χρήση αυτών των τοποθεσιών, υπηρεσιών ή εργαλείων.

– Η Ιστοσελίδα διατηρεί το μονομερές και ανέλεγκτο δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και αναθεωρήσει το Συμφωνητικό Χρήσης και τους Όρους Χρήσης καθώς και όλες τις σχετικές πληροφορίες κατά πάντα χρόνο. Οιεσδήποτε τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή την τοποθεσία.

– Οι όροι χρήσης διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Διεθνούς και Κοινοτικού Δικαίου. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων αυτών, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

– Η χρήση ή η συμμετοχή καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο youthspot.gr, απαιτεί την προσεκτική ανάγνωση και κατανόηση όλων των ανωτέρω όρων, καθώς επίσης συνιστά για τους χρήστες, αρθρογράφους ή οποιονδήποτε τρίτο πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ως άνω αναφερομένων όρων.

 

Back to Top