Διασύνδεση & ανοιχτή διάθεση πρωτόγνωρων δεδομένων για την οικονομία

Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015, ώρα 17:00, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS διοργανώνουν την ημερίδα/εργαστήριο «Διασύνδεση & ανοιχτή διάθεση πρωτόγνωρων δεδομένων για την οικονομία», στο πλαίσιο των «Data Labs , αξιοποιώντας τα ανοιχτά δεδομένα».

linkeddddd

Τα Data Labs αποτελούν μια σειρά εννέα βιωματικών εργαστηρίων για την εξοικείωση των ερευνητών με την επανάσταση των ανοιχτών δεδομένων και οργανώνονται στα πλαίσια του έργου Linked Economy. Το Linked Economy ασχολείται με την προτυποποίηση, την διασύνδεση και την ανοιχτή διάθεση πρωτόγνωρων δεδομένων για την οικονομία με στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της δράσης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε εργαστηρίου ανακοινώνεται ξεχωριστά και ενδεικτικά περιλαμβάνει ενότητες όπως:
-Ποσοτική και ποιοτική έρευνα με βάση τα ανοιχτά δεδομένα για την οικονομία
-Εισαγωγή στις τεχνολογίες των δεδομένων (πχ SPARQL)
-Διαφάνεια και καινοτομία με ανοιχτά δεδομένα Τα Data Labs απευθύνονται σε ερευνητές με ή/και χωρίς γνωστικό υπόβαθρο στις τεχνολογίες του Διαδικτύου και των δεδομένων
Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή εδώ: join.linkedeconomy.org

Επικοινωνία
Συντονιστές: Δρ. Μιχάλης Βαφόπουλος και Επικ. Καθηγητής: Ι. Αναγνωστόπουλος
Event Manager: Γεωργία Μουριάδου, gmouriadou@gmail.com