Υποτροφίες για Πανεπιστήμια της Βραζιλίας

Κινητικότητα Erasmus Mundus Action 2 – IBRASIL

ibrasil2

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus – Action 2 – IBRASIL, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας προς πανεπιστήμια της Βραζιλίας. Οι υποτροφίες αφορούν κυρίως υποψήφιους διδάκτορες, αλλά μπορούν να συμμετάσχουν τόσο προπτυχιακοί φοιτητές όσο και προσωπικό (μέλη ΔΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 14 Φεβρουαρίου 2016.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ibrasilmundus.eu/

Αυτές είναι οι αργίες του 2016

Nικητής- Διαγωνισμός «Πετράδι»