Θεοφάνεια στη Σμύρνη, πρώτη φορά μετά από 94 χρόνια

Θεοφάνεια στη Σμύρνη, πρώτη φορά 94 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και την δέουσα λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα Θεοφάνεια επισήμως για πρώτη φορά στη Σμύρνη, 94 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή.

×ÏÑÏÓÔÁÔÏÕÍÔÏÓ ÔÏÕ ÁÑ×ÉÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÉÅÑÙÍÕÌÏÕ ÊÁÉ ÓÕËËÅÉÔÏÕÑÃÏÕÍÔÙÍ ÔÏÕ ÏÉÊÅÉÏÕ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÔÇ ÍÅÁÓ ÌÓÕÑÍÇÓ ÓÕÌÅÙÍ ÊÁÉ ÔÏÕ ÅÐÉÓÊÏÐÏÕ ÊËÇÌÅÍÔÏÓ ÁÑ×ÉÃÑÁÌÌÁÔÅÁ ÔÇÓ ÉÅÑÁÓ ÓÕÍÏÄÏÕ ÔÅËÅÓÔÇÊÅ ÓÔÏÍ ÉÅÑÏ ÍÁÏ ÁÃÉÏÕ ÁËÅÎÁÍÄÑÏÕ ÐÁËÁÉÏÕ ÖÁËÇÑÏÕ Ç ÈÅÉÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÔÙÍ ÈÅÏÖÁÍÅÉÙÍ--ÅÊÔÏÓ ÔÏÕ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ Ð.ÖÁËÇÑÏÕ ×ÁÔÆÇÄÁÊÇ ÐÁÑÅÕÑÅÈÇÊÁÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ Ï ÁÍÁÐË. ÕÐ. ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÙÍ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÌÁÑÄÁÓ.Ï ÕÖÕÐ. ÐÁÉÄÅÉÁÓ ÈÅÏÄÏÓÇÓ ÐÅÃÑÉÍÇÓ Ç ÂÏÕËÅÕÔÇÓ ÔÇÓ Í.Ä , ÁÍÍÁ ÁÓÇÌÁÊÏÐÏÕËÏÕ ÊÁÉ Ï ðñ.ÕÐÏÕÑÃÏÓ ÊÁÉ ÂÏÕËÅÕÔÇÓ ÔÏÕ ÐÁÓÏÊ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÊÏÕÓÅËÁÓ--×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//

Ο αγιασμός των υδάτων τελέστηκε στην ιστορική προκυμαία «Quai» της Σμύρνης απέναντι από το υπό ανακαίνιση παλιό ελληνικό προξενείο, χοροστατούντος του πρώτου ορθόδοξου ιερέα της Σμύρνης πατήρ Κύριλλου.

Νωρίς το πρωί στην Αγ. Φωτεινή, την εκκλησία που αποτελεί τη βάση της ορθόδοξης κοινότητας Σμύρνης, παρακολούθησαν την θεία λειτουργία ομογενείς και Ρώσοι, Γεωργιανοί, και Ουκρανοί χριστιανοί καθώς και πολλοί επισκέπτες από τα γειτονικά νησιά Χίος και Λέσβος, οι νεότεροι των οποίων «πάλεψαν» για τον σταυρό λίγο αργότερα.

Με την ολοκλήρωση της τελετής, την απελευθέρωση του περιστεριού και την ανάσυρση του σταυρού, ο πατέρας Κύριλλος εξέφρασε τη συγκίνηση του για το «ιστορικό», όπως το χαρακτήρισε, γεγονός ευχαριστώντας τις Αρχές της χώρας πού επέτρεψαν, όπως είπε, «να αισθανθούμε στην πράξη τη συνέχεια της γενιάς, της φυλής, της πίστης, της ιστορίας έτσι όπως ο θεός την καταγράφει». Ευχαρίστησε τις Τοπικές Αρχές για την ασφάλεια και την βοήθεια που παρείχαν για την υλοποίηση αυτής «της ιστορικής ιερής τελετής». Ιδιαίτερα ευχαρίστησε τον γενικό πρόξενο Σμύρνης Θεόδωρο Τσακίρη «που με περισσή αγάπη αγκαλιάζει την κοινότητα και την εκκλησία», τον βουλευτή και εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης Ανδρέα Μιχαηλίδη, τον αρχιεπίσκοπο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας πατέρα Λορέτζο, τον προϊστάμενο του καθεδρικού ναού των Καθολικών πατέρα Μαξιμιλιανό, τους κολυμβητές που ανέσυραν τον «σταυρό του μαρτυρίου, της Εκκλησίας και του γένους μας» στους οποίους ευχήθηκε «κάθε πρόοδο και προκοπή μαζί με όλους τους άλλους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται».

Κλείνοντας ευχήθηκε σε όλη τη Ρωμιοσύνη να πορεύεται πάντα στο ρου και στον χρόνο της ιστορίας και σε οποιεσδήποτε συνθήκες να δηλώνει την παρουσία της και έστειλε σε όλους την «αγάπη μας με τις σταγόνες από τα δάκρυα και την χαρά των προγόνων μας σήμερα».

Ο εορτασμός είχε τελεστεί ανεπισήμως πριν λίγα χρόνια και το προσδοκώμενο όπως το εξέφρασε ο πατέρας Κύριλλος «είναι να καθιερωθεί ο εορτασμός των Φώτων στην παραλία, δηλαδή σε δημόσιο χώρο».

Πηγή: ethnos.gr