Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο για το Σχολικό Εκφοβισμό (Bullying)

Σημαντικής επιστημονικής εμβέλειας και άκρως επίκαιρο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (Bullying) στις 6 Μαρτίου, διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τίτλο «BULLYING – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ψυχοκοινωνικές, Εκπαιδευτικές Συνέπειες και η Αντιμετώπισή τους».

stopbullying

Το Συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και θα διεξαχθεί με τη συνδρομή του «Χαμόγελου του Παιδιού» και του «European Anti-Bulling Network» στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, στις 5 και 6 Μαρτίου 2016.

Σκοπός του Συνεδρίου, Πρόεδρος του οποίου είναι ο καθηγητής Γεώργιος Θ. Παυλίδης, είναι η γόνιμη αλληλεπίδραση ερευνητών, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, άλλων ειδικών αλλά και γονέων, ώστε η κατανόηση των διά βίου αρνητικών ψυχοκοινωνικών και εκπαιδευτικών συνεπειών του Bullying να οδηγήσει στη σημαντική μείωσή του, προς όφελος τόσο των θυμάτων όσο και των θυτών, για μία κοινωνία αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης.

Στο Συνέδριο η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων, για όσους ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισηγήσεις, είναι η 12η Φεβρουαρίου 2016.

Τόσο οι διαπρεπείς προσκεκλημένοι ομιλητές, όπως για παράδειγμα οι καθηγητές της Νομικής Νικόλαος Παρασκευόπουλος (Υπουργός Δικαιοσύνης) και Ιωάννης Πανούσης (τέως Υπουργός Δημόσιας Τάξης), όσο και οι ομιλητές-επιστήμονες θα εστιάσουν στα αίτια του Bullying, στις αρνητικές ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές συνέπειές του τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες, αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισής του στο σπίτι και στο σχολείο.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο καθηγητής Μαθησιακών Δυσκολιών και Πρόεδρος του Συνεδρίου, Γεώργιος Παυλίδης «είναι αξιοσημείωτο το γεγονός, ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες είναι κυρίως Θύματα, ενώ αυτοί με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), είναι 2-3 φορές περισσότερο Θύτες και ως 10 φορές περισσότερο Θύματα BULLYING. Δηλαδή, και οι δύο ομάδες συμμετέχουν αναλογικά πολύ συχνότερα από τους άλλους στο BULLYING, διότι συνήθως είναι πιο απομονωμένες από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους και πιο υστερούσες, άρα πιο ευάλωτες».

Ο ίδιος τονίζει ότι «μεταξύ άλλων, η σχέση μεταξύ BULLYING, Μαθησιακών Δυσκολιών-Δυσλεξίας και ΔΕΠΥ, θα παρουσιασθεί, με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Καθίσταται δε επιτακτική ανάγκη η έγκαιρη και αντικειμενική βιολογική πρόγνωση–διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών και της ΔΕΠΥ από την Προσχολική Ηλικία, για να βελτιώσουμε τη Συμπεριφορά, τον Αυτοέλεγχο, την Κοινωνικότητα και τη Σχολική Επίδοση, ώστε αυτά τα παιδιά μας να μην πέφτουν Θύματα Bullying και να αποφεύγονται τα δευτερογενή ψυχοκοινωνικά προβλήματα (π.χ. χαμηλή αυτοπεποίθηση, δυσκολίες στις σχέσεις), που δημιουργούνται από την καθημερινή ταπεινωτική σχολική αποτυχία και από την αρνητική-επικριτική αντιμετώπιση στο σπίτι και στο σχολείο, λόγω άγνοιας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες του Συνεδρίου:http://bullying.uom.gr/ και bullying@uom.edu.gr