Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας»

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe direct EBEA, Europe Direct Δήμος Αθηναίων και Europe Direct Eliamep, με την υποστήριξη του Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, συνδιοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΣΠΑ 2014 – 2020: Νέα Προγράμματα Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας», την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 9:30, στην Αίθουσα «Ερμής» του Μεγάρου του Ε.Β.Ε.Α., Ακαδημίας 7, στην Αθήνα.

εσπα

 

Στην ανωτέρω εκδήλωση θα παρουσιαστούν οι τέσσερεις νέες προκηρύξεις του Ε.Σ.Π.Α.:

1. «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
2. «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».
3. «Αναβάθμιση πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές».
4. «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχομένων Υπηρεσιών».

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενου για τα επιμέρους τεχνικά θέματα των Προκηρύξεων, προκειμένου να διευκρινιστούν τα σχετικά ερωτήματα και να καταστεί απρόσκοπτη η ανταπόκρισή τους στην αντίστοιχη υποβολή προτάσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες: Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct του Ε.Β.Ε.Α., τηλ.: 210 36.15.059, 210 33.82.481, 210 33.82.217, fax: 210 33.82.315, e-mail: europedirect@acci.gr