Υποτροφίες Κινητικότητας Erasmus Mundus – Action 2 – IBRASIL

Το πρόγραμμα Erasmus Mundus – Action 2 – IBRASIL, στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Πατρών, προσφέρει υποτροφίες κινητικότητας προς πανεπιστήμια της Βραζιλίας. Οι υποτροφίες αφορούν υποψήφιους διδάκτορες.

υποτροφίες

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: 30 Ιουνίου 2016.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα και την αίτηση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ibrasilmundus.eu/