Θέσεις εργασίας στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%ce%bc%ce%b1

Ζητείται από το «Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού» Λογιστής (κωδ. 3095):

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

 • Απόφοιτος ανώτατης οικονομικής σχολής
 • Υπογραφή ισολογισμών, οικονομικών καταστάσεων
 • Καταστάσεις υποβολής φόρων
 • Γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Atlantis
 • 10ετής προϋπηρεσία

Βιογραφικά: jobs@fhw.gr

Systems Administrator (κωδ. 2925)

Περιγραφή Θέσης
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο Τμήμα Μηχανογράφησης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και θα είναι υπεύθυνος για την τεχνική υποστήριξη των μηχανογραφικών συστημάτων του ΙΜΕ.
Τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης είναι:

 • Πτυχίο σχολής ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • Άριστη γνώση σε Λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows (XP/7/8.x) και Server 2003/2008/2012) καθώς και MacOS
 • Άριστη γνώση Microsoft Active Directory
 • Άριστη γνώση Virtualization (Vmware/Hyper-V)
 • Άριστη γνώση Δικτύων (Firewalls/Routing/Switching)
 • Επιθυμητές γνώσεις:
 • Τηλεφωνικά κέντρα Alcatel-Lucent
 • Λειτουργικά συστήματα linux
  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@ime.gr