Προκήρυξη βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

 Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη ανακοίνωσε την προκήρυξη Επιστημονικών Βραβείων για διακεκριμένους νέους επιστήμονες για το έτος 2017.

Πρόκειται για τέσσερα (4) Βραβεία, ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ έκαστο.

%ce%bc%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%ac%ce%ba%ce%b7_%ce%af%ce%b4%cf%81%cf%85%ce%bc%ce%b1

Ειδικότερα, θα απονεμηθεί ένα βραβείο σε κάθε ένα από τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:
1. Βασικές Επιστήμες: Θεωρία ή Πείραμα, Πυρηνική Φυσική – Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική.
2. Βιοεπιστήμες: Ιατρική – Βιολογία
3. Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα
4. Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομικές Επιστήμες ή Πολιτικές Επιστήμες

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1971. Τα Βραβεία θα απονεμηθούν σε Έλληνες κατά την ιθαγένεια ή το γένος. Οι υποψήφιοι προτείνονται από επιστήμονες του κλάδου τους, της ιδίας ή ανώτερης βαθμίδας, ή από Οργανισμούς στους οποίους υπηρετούν και πρέπει να δηλώσουν εγγράφως ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα.

Βρείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Ίδρυμα Μποδοσάκη, Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ αριθμός 5, Αθήνα, τηλ. 210 7225849, fax 210 3237971 και στο e-mail: prizes@bodossaki.gr