Θέση εργασίας στην περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς

Συντονιστής τοπικών εκδηλώσεων για το πρόγραμμα «WWF Καλύτερη Ζωή»

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, αναζητεί συνεργάτη/ιδα με βασικό αντικείμενο τον σχεδιασμό, διοργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης για παιδιά και γονείς με θέμα τη βιώσιμη διατροφή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο επισκέψεις και εκδηλώσεις σε τουλάχιστον 20 επαρχιακές πόλεις σε διάστημα 14 μηνών, από τον Ιούνιο 2017 έως τον Ιούλιο 2018.

wwf

Περιγραφή θέσης

 • Συντονισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση επισκέψεων σε επαρχιακές πόλεις με σκοπό την προβολή κινητής έκθεσης και τη διοργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης για μικρούς και μεγάλους
 • Επαφές με δημοτικές αρχές, διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κι άλλες τοπικές αρχές για την προετοιμασία και φιλοξενία των επισκέψεων
 • Διαχείριση κινητής έκθεσης (μεταφορά, τοποθέτηση, απεγκατάσταση)
 • Οργάνωση και συντονισμός των συνεργασιών που απαιτούνται κατά την εκπλήρωση των παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της διατύπωσης και παρακολούθησης συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών και τη διαχείριση σχέσεων με ΜΜΕ και άλλους συνεργάτες
 • Διαχείριση των οικονομικών, υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων και κατά περίπτωση προετοιμασία σχετικών οικονομικών και τεχνικών αναφορών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρία σε θέσεις σχετικές με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
 • Δυνατότητα συχνών επαγγελματικών ταξιδιών και πολυήμερης απουσίας από τον τόπο διαμονής
 • Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας και αποδεδειγμένη εμπειρία οδήγησης
 • Δυνατότητα σχεδιασμού και παραγωγής επικοινωνιακού υλικού για τις ανάγκες των επισκέψεων (συγγραφή δελτίων τύπου, άρθρων και ενημερωτικών κειμένων, δημιουργία, επιμέλεια και διαχείριση περιεχομένου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.)
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα εργασίας στο πλαίσιο ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Βασικό πτυχίο ή/και μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα σχετιζόμενα με εκπαίδευση, πολιτισμό, κατάρτιση.
 • Εμπειρία σε προγράμματα εκπαίδευσης ανηλίκων
 • Εμπειρία ή/και σπουδές που σχετίζονται με το περιβάλλον
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων
 • Γνώση παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών στο hr@wwf.gr για την θέση με κωδικό ΥΠ-1 έως τις 8/1/2017

——

Πηγή: e-dimosio.gr