Προσλήψεις πτυχιούχων στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για τη Δ/νση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Πτυχιούχους ΑΕΙ για τα εργοστάσια της στην Ελλάδα.

athinaikizithopiia

 

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Βιολόγων.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές (επιθυμητό)
 • Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη
 • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
 • Ικανότητα επικοινωνίας, προσωπική παρακίνηση, ευελιξία και πνεύμα ομαδικής εργασίας
 • Δυνατότητα μετακινήσεων

Κύρια καθήκοντα:

Ο κάτοχος της θέσης μετά από μια περίοδο εκπαίδευσης/ενημέρωσης θα πρέπει με τις ενέργειες του να:

 • διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του τμήματος βάσει του προγράμματος παραγωγής.
 • παρακολουθεί και να βελτιώνει τους δείκτες απόδοσης.
 • διασφαλίζει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων βάσει των υψηλών προδιαγραφών και κανονισμών της εταιρίας.
 • συμμετέχει στο προγραμματισμό της συντήρησης του εξοπλισμού.
 • μεριμνά για την ασφάλεια σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης.

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ΕΔΩ αναγράφοντας τον κωδικό της αγγελίας BRC2017