Διαγωνισμός Καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge 2018»

Ο 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας FrieslandCampina Hellas «NOYNOY Idea Challenge» επιχειρεί να αποτυπώσει την καινοτομική δυναμική ερευνητικών ομάδων, που ασχολούνται με τον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας στην Ελλάδα, με κύρια ακαδημαϊκή αφετηρία – αλλά όχι αποκλειστικά – το ΕΜΠ.

Ο Διαγωνισμός θα διερευνήσει τη διαδικασία μεταφοράς αυτών των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην αγορά, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες καλές πρακτικές στον κλάδο, με τελικό στόχο την ανάδειξη δυνητικά αξιοποιήσιμων περιπτώσεων (case studies) εφαρμογής στη βιομηχανία τροφίμων, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχος του Διαγωνισμού «NOYNOY Idea Challenge» είναι να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες στον τομέα της γαλακτοβιομηχανίας που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα στην αλυσίδα αξίας, ενσωματώνουν την περιβαλλοντική διάσταση στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, επικουρούν στην προσπάθεια εξάπλωσης της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και υιοθετούν καλές πρακτικές και πρότυπα, που απορρέουν από την κυκλική οικονομία. Οι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους στις ακόλουθες θεματικές ενότητες.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κτηνοτροφία

 • Αξιοποίηση των ελληνικών ζωοτροφών και των δυνατοτήτων της ελληνικής γης

Βιωσιμότητα, Ποιότητα & Ασφάλεια

 • Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας
 • Γενικές επιχειρηματικές προτάσεις Αειφόρας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Παραγωγή & Διεργασίες

 • Βελτιστοποίηση διεργασιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών
 • Νέες τεχνολογίες στην ομογενοποίηση του γάλακτος (πχ Εφαρμογή υπερήχων)
 • Καινοτόμες τεχνολογίες που επιδρούν στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των γαλακτοκομικών προιόντων
 • Καινοτόμες τεχνολογίες παστερίωσης
 • Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της παραγωγής

Σχεδιασμός προϊόντος

 • Σχεδιασμός νέου προϊόντος
 • Λειτουργικά προϊόντα (functional products)
 • Συσκευασία προϊόντος
 • Διατηρησιμότητα και συντήρηση προϊόντων

Τεχνολογίες εμπλοκής τελικών χρηστών

 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • In-store experience

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι ωφελούμενοι του Διαγωνισμού καινοτομίας «NOYNOY Idea Challenge» είναι οι εξής:

 • Φοιτητές και νέοι απόφοιτοι της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης
 • Νέοι ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα
 • Ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα
 • Μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • Σύναψη έμμισθης πρακτικής άσκησης εξάμηνης διάρκειας στην εταιρεία FrieslandCampina Hellas.
 • Παροχή χώρου εργασίας εξάμηνης διάρκειας σε εγκαταστάσεις της εταιρείας FrieslandCampina Hellas.
 • Χορήγηση χρηματικού επάθλου αξίας €2000 για την επιχειρηματική ωρίμανση.
 • Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση (Business Coaching) από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων: https://noynoyideachallenge.gr/

Πρακτική άσκηση για φοιτητές στη Cyta

Γυναικεία γυαλιά ηλίου για το καλοκαίρι του 2018: Ποιες οι τάσεις-τι να διαλέξεις;