Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος για σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγεί υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με τον τίτλο: «Υποτροφίες Ανδρέας Μεντζελόπουλος» σε φοιτητές και φοιτήτριές του οι οποίοι αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένη δυσκολία ανταπόκρισης στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν οι φοιτητές των τμημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών, της Πολυτεχνικής Σχολής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και των τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας, του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και του Τμήματος Φιλολογίας. Προτεραιότητα δίδεται σε υποψηφίους οι οποίοι κατάγονται από το Νομό Αχαΐας.

Για τη χορήγηση υποτροφίας σε προπτυχιακούς και σε μεταπτυχιακούς στο επίπεδο master, λαμβάνεται υπόψη κατ’ αρχήν η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου και της οικογένειάς του.

Επιπλέον, στην επιλογή βαρύνουν οι βαθμοί εισαγωγής του υποψηφίου υποτρόφου στο Πανεπιστήμιο Πατρών και, στην περίπτωση που ο υπότροφος θελήσει να εξακολουθήσει να λαμβάνει την υποτροφία και στα υπόλοιπα εξάμηνα των σπουδών του, οι επιδόσεις του στα μαθήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση των Διδακτορικών Σπουδών αφού οι αντίστοιχες υποτροφίες είναι 15 κατ’ έτος και στοχεύουν στην υποστήριξη καινοτόμων επιστημονικών ιδεών οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε προϊόντα ή μεθόδους που θα συνεισφέρουν στην ευημερία της χώρα μας.

Με το τρόπο αυτό ο Δωρητής ενισχύει την παραμονή των επιστημόνων στον τόπο τους και τους προτρέπει να εμπλακούν στην παραγωγική διαδικασία. Το κυρίαρχο κριτήριο για τις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες θα είναι η καινοτομικότητα της διδακτορικής έρευνας και σε δεύτερο βαθμό η οικονομική τους κατάσταση.

Οι υποτροφίες που είναι διαθέσιμες κατ’ έτος είναι οι εξής:

  • Έως Τριάντα (30) για προπτυχιακές σπουδές.
  • Έως Δύο (2) για σπουδές σε επίπεδο μεταπτυχιακού.
  • Έως Δέκα (15) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Ο κανονισμός των υποτροφιών παρέχεται εδώ.

Το πλήθος των υποτρόφων οι οποίοι υποστηρίζονται σε όλα τα έτη σπουδών, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, είναι περισσότεροι από 120. Οι μέχρι τώρα υποτροφίες φαίνονται εδώ.