Ο.Π.Α. | Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που ήδη εργάζονται. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη της έρευνας στους χώρους του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας.

οικονομικό πανεπιστήμιο

Σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Το Πρόγραμμα οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία, με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία (Marketing and Communication): Προσφέρεται α) σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης(full time) και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά και β) Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 18 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.
  2. Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό (Marketing and Communication with International Orientation): Προσφέρεται σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες, τα μαθήματα είναι πρωινά και διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. ορίζονται σε 6.250€ για τα τμήματα πλήρους φοίτησης και σε 6.900€ για το τμήμα μερικής φοίτησης.

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/έως και τη Δευτέρα

31/5/2021.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται:

  1. Σύνδεση στον ανωτέρω σύνδεσμο,
  2. Εγγραφή ως νέος χρήστης,
  3. Επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία» και στη συνέχεια επιλογή του τμήματος μερικής φοίτησης ή πλήρους φοίτησης ή «Marketing & Communication with InternationalOrientation».
  4. Ακριβής συμπλήρωση όλωντων στοιχείων της αίτησης σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης.
  5. Επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναγράφονται στην προκήρυξη.
READ MORE:  Πα.Μακ.: έναρξης λειτουργίας του μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση

Προσοχή: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ενεργοποίηση του πλήκτρου «Υποβολή».

Η δια ζώσης υποβολή ή ταχυδρομική αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει κατόπιν επικοινωνίας της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. με τον υποψήφιο.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία», Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Καθημερινά 09:30 – 16:30, τηλ. 210-8203665, 210-8203631

Διεύθυνση website: www.dept.aueb.gr/marketing

κρεμλίδου έλενα

Survivor: αποχώρησε η Έλενα Μαριπόζα Κρεμλίδου!

βραβείο ielts 2021

British Council | Βραβείο IELTS 2021 ύψους 10,000GBP