Έμμισθες θέσεις πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό από την IAESTE

H IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) είναι ένας ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός, που συναντάται σε πάνω από 80 χώρες και έχει σκοπό την διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας μέσα από την εύρεση θέσεων έμμισθης πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

praktikh askhsh foitites iaeste

Με αυτό τον τρόπο η IAESTE καταφέρνει να επιτύχει τη σύνδεση των εργοδοτών που αναζητούν τον κατάλληλο υποψήφιο για μία θέση με τους φοιτητές που κάνουν τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους. 

Οι θέσεις COBE και FCFS είναι οι θέσεις ανοιχτού ανταγωνισμού οι οποίες βρίσκονται στην πλατφόρμα της IAESTE και ανανεώνονται συνεχώς.Πρακτικά στις θέσεις COBE, ο εργοδότης λαμβάνει μία αίτηση φοιτητή από κάθε ενδιαφερόμενη χώρα και επιλέγει ποιον από αυτούς θα δεχθεί. Στις θέσεις FCFS, η θέση δεσμεύεται προσωρινά από τον πρώτο υποψήφιο και ξανα είναι διαθέσιμη μόνο αν αυτός απορριφθεί. Όλες οι προσφερόμενες θέσεις προκύπτουν από το δίκτυο ανταλλαγής θέσεων των επιτροπών της IAESTE σε κάθε χώρα. 

Τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν κάνει αίτηση: 

● Οι θέσεις αφορούν κυρίως προπτυχιακούς ενεργούς φοιτητές. 

● Μία θέση μπορεί να δεχτεί και απόφοιτο αν σημειώνεται ότι ‘student status not required’. 

● Τα ελάχιστα έτη σπουδών που πρέπει να έχει συμπληρώσει ο φοιτητής μέχρι την έναρξη της πρακτικής, φαίνονται στο pdf της κάθε θέσης. 

● Ένα πτυχίο αγγλικών του επιπέδου που ζητάει η θέση είναι απαραίτητο!

● Η περίοδος και το διάστημα της πρακτικής είναι διαφορετικό για κάθε θέση. Αν, ωστόσο, δίνεται εύρος ημερομηνιών, ο φοιτητής είναι αυτός που επιλέγει πότε θα πραγματοποιηθεί η πρακτική. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ ή επικοινωνήσουν με την τοπική επιτροπή της Θεσσαλονίκης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αίτησης. Φοιτητές που σπουδάζουν στην Αθήνα, Ξάνθη και Κοζάνη θα πρέπει να επικοινωνούν με την επιτροπή της πόλης τους.

Στοιχεία επικοινωνίας (Για Θεσσαλονίκη): 

email: iaestethessaloniki@gmail.com

Facebook: IAESTE Thessaloniki

Instagram: iaeste_greece 

LinkedIn: IAESTE Thessaloniki