ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» από το ΕΚΠΑ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» (ΦΕΚ 4317/Β/22-8-2018) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για υποβολή αιτήσεων στις ειδικεύσεις «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», «Δημόσια Ελεγκτική», τις οποίες προσφέρει σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και “Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική”για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

efarmosmenh oikonomikh kai xrhmatooikonomikh

Για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Για την ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική» πατήστε πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Για την ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», ενώ για τις ειδικεύσεις «Δημόσια Ελεγκτική» και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» έως και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 .