Έναρξη υποβολής αιτήσεων στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών καλεί ενδιαφερόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και επιχειρηματικές ομάδες, να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξή τους στη δομή της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας – Θ.Ε.Α., του Κέντρου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με δυνατότητα ενσωμάτωσής τους, είτε στο Πρόγραμμα Υποστήριξης, είτε στο Πρόγραμμα Φιλοξενίας.

ypoboli aitisewn thea

Επισημαίνεται, ότι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) αποτελεί Θεσμικό Υποστηρικτή της πρωτοβουλίας“Elevate Greece”,του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που έχει ως σκοπό την ενίσχυση, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, προσφέροντας με τη συμμετοχή της Θ.Ε.Α., ως επίσημου φορέα του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας στη ανωτέρω πρωτοβουλία,υποστηρικτικές/συμβουλευτικέςυπηρεσίες στις νεοφυείς επιχειρήσεις.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

 • Φυσικά πρόσωπα, επιχειρηματικές ομάδες, ή νεοφυείς επιχειρήσεις με μία συγκεκριμένη καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα, υπηρεσία, ή προϊόν προςανάπτυξη.
 • Ομάδες αποφασισμένες να εργαστούν πάνω στην υποβαλλόμενη επιχειρηματική ιδέα και την μετουσίωσή της σε επιτυχημένη νεοφυήεπιχείρηση.
 • Τα μέλη της ομάδας να είναι τουλάχιστον 18ετών.

Ειδικότερα:

 • Κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη δέσμευση συμμετοχής στα προγράμματα και τις δράσεις της Θερμοκοιτίδας στο πλαίσιο συνεργασίας με τους συμβούλους και τους μέντορες αυτής, ώστε να παρακολουθείται η πρόοδος κάθε επιχειρηματικής ομάδας, στην περίοδο ανάπτυξης δεξιοτήτων/ανάπτυξηςεπιχειρήσεων.
 • Για ομάδες αποτελούμενες μόνο από έναν ιδρυτή, ο ιδρυτής δεσμεύεται να εντάξει τουλάχιστον έναν συνιδρυτή, μέσα στους πρώτους τρεις (3) μήνες μετά την εισαγωγή στοπρόγραμμα.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πρόγραμμα Υποστήριξης*

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις/επιχειρηματικές ομάδες που θα ενταχθούν στο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Συμβουλευτικές υπηρεσίες (business planning, marketing planning, νομικά, λογιστικά θέματα

(κ.ά.).

 1. Εξειδικευμένες υπηρεσίεςεκπαίδευσης/κατάρτισης.
 2. Ενέργειες δικτύωσης για τη στήριξη των επιχειρηματικώνομάδων.
 3. Πρόσβαση σε χώρους συναντήσεων στο κτήριο τηςΘερμοκοιτίδας.

*Στις ομάδες οι οποίες εντάσσονται στο πρόγραμμα υποστήριξης δεν παρέχεται φιλοξενία στο χώρο της θερμοκοιτίδας.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας

Η Θ.Ε.Α. παρέχει στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ,τις παραπάνω υπηρεσίες, καθώς και:

 1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους της Θερμοκοιτίδας.
 2. Σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας, με κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους γραφείων, χώρους συναντήσεων και κοινόχρηστους χώρους.
 3. Σύγχρονες υποδομές και παροχή εξοπλισμού.
 4. Υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και γραμματειακής υποστήριξης.
 5. Επιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η κάλυψη παγίων λειτουργικών δαπανών, αναλωσίμων και λοιπών εξόδων.

ΟΦΕΛΗ

Τα οφέλη που εξασφαλίζουν όλες οι επιχειρηματικές ομάδες από τη συμμετοχή τους στη Θ.Ε.Α. περιλαμβάνουν:

 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα διοίκησης, μάρκετινγκ – προώθησης πωλήσεων, νομικών και φοροτεχνικών θεμάτωνκ.ά.
 • Προώθηση συνεργειών μεταξύ των επιχειρηματικώνομάδων.
 • Υποστήριξη για την πρόσβαση σε επενδυτικά κεφάλαια που αφορούν στη χρηματοδότηση της νεοφυούςεπιχείρησης.
 • Συμμετοχή σε επιμορφωτικάσεμινάρια.
 • Δράσεις επιχειρηματικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στοεξωτερικό.
 • Διαμόρφωση κοινών ενδιαφερόντων και στόχων σε επιχειρησιακόεπίπεδο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ & ΣΤΑΔΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν έως και 28 Ιουνίου 2021 θα αξιολογούνται άμεσα και με σειρά προτεραιότητας (first come, first served) από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης της Θ.Ε.Α.. Οι προκριθείσες ομάδες θα προσκαλούνται για συνέντευξη (interview) για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση πριν την Φάση Α’.

stefanos pitsiniagkas

Στέφανος Πιτσίνιαγκας: η πρώτη του ανάρτηση μετά τη νίκη

ta 12 koupe to treno sto rouf

10ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ» στο χώρο της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ