Ε.Κ.Π.Α.: Μεταπτυχιακό στην Οικονομική Επιστήμη

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη.

ethniko kai kapodistriako sta kalytera tou kosmou

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της.

Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών. Η διάρκεια σπουδών είναι διετής.

Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα, η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μεταξύ 3-9 μ.μ., τις εργάσιμες ημέρες, και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη με αγγλικό ισοδύναμο τίτλο Master of Philosophy (MPhil) in Economics.

Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ επανίδρυσης 2915/τ. Β’/19.7.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών 4620/τ. Β’/18.10.2018). Στο ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη δε χρεώνονται δίδακτρα. Δεν υπάρχει δυνατότητα υποτροφιών από πόρους του Προγράμματος. Το ΠΜΣ Οικονομική Επιστήμη επιμένει στην πολιτική αυστηρής αμεροληψίας απέναντι σε όλους τους/τις υποψήφιους/ες και απευθύνεται σε όλα τα άτομα ανεξαρτήτως εθνικότητας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής φοιτητών γίνεται μία φορά το χρόνο και πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων (ΕΑΑ) αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στους φακέλους τους και επιλέγει εκείνους που θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Στο δεύτερο στάδιο, οι υποψήφιοι που επιλέγησαν στο πρώτο καλούνται σε συνέντευξη στο χώρο του ΠΜΣ, πριν από την οποία τους ζητείται να γράψουν ένα σύντομο δοκίμιο στα αγγλικά, απαντώντας σε μια ερώτηση γενικού ενδιαφέροντος, μέσα σε μία ώρα. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η διαπίστωση της ικανότητας των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα με βάση τις γνώσεις, τα ενδιαφέροντα και τη γενικότερη κατάρτισή τους. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εισαγωγή τον Οκτώβριο του 2021 είναι η 21η Ιουνίου 2021.

Περισσότερα εδώ

h tokio pozarei me sexy magio

Η «Τόκιο» ποζάρει με μπικίνι και αποθεώνεται στο Instagram

10 Πράγματα για τις σχέσεις που πρέπει να ξέρεις!