Χορήγηση 40 Υποτροφιών σε Προπτυχιακούς/ες Φοιτητές/τριες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην υπ’ αριθμ. 95/09.06.2021 Συνεδρίασή της (ΑΔΑ: ΩΤΡΨ46ΨΖΥ1-ΖΚΦ) τη χορήγηση σαράντα (40) Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές φοιτητές (-τριες) των Σχολών και των Τμημάτων του Δ.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση, στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5049108.

υποτροφίες

Για τη χορήγηση της υποτροφίας καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση (Παράρτημα Ι), 

Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο της προκήρυξης και όλα τα σχετικά σε αυτήν έγγραφα και δικαιολογητικά πατήστε εδώ

panepistimio thessalias

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μηχανική Λογισμικού Για Διαδικτυακές Και Φορητές Εφαρμογές

survivor 4 eftase o telikos

Survivor 4: έφτασε η στιγμή του μεγάλου τελικού!