Εξεταστική: πώς θα συμμετέχουν όσοι φοιτητές δεν έχουν Taxisnet

Διευκρινίσεις έδωσε το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το πώς θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις οι φοιτητές που δεν έχουν Taxisnet (π.χ. αλλοδαποί ή άλλοι φοιτητές που δεν έχουν ΑΜΚΑ ή κωδικούς Taxisnet).

φοιτητές εξεταστική

Όπως αναφέρει το υπουργείο οι εν λόγω φοιτητές θα συμμετάσχουν με τη διαδικασία ελέγχου ταυτοπροσωπείας και την παράλληλη επίδειξη:

-είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει,

-είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ.
Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/08.01.2022 (Β΄32) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή
εκάστοτε ισχύει,

-είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ
(PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα
οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

Οι ανωτέρω φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη και δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν κατόπιν συνεννόησης με τονδιδάσκοντα, έχοντας ως τεκμήριο:
α) την παρουσίαση θετικού μοριακού τέστ (PCR) ή
β) την παρουσίαση θετικού τεστ αντιγόνου (rapid) κατά το χρόνο εξέτασης.

covid19 krousmata

Κορονοϊός: πόσα είναι τα νέα κρούσματα

δωρεάν rapid test

Rapid test: σημεία που θα γίνουν δωρεάν στις 16 Ιανουαρίου