Μεταπτυχιακό: «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση»

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 9η Συνέλευση του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (11.4.2022) αποφάσισε την προκήρυξη δεκαπέντε (15) θέσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 745/8-6-2018 απόφαση της πανεπιστημιακής Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για την επανίδρυση του ΠΜΣ (ΦΕΚ: 2555, τ. Β΄, 2/7/2018).

ελληνοιταλικές σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση» είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση».

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας από την 1η Αυγούστου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2022 αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr

Τα μαθήματα διεξάγονται δια ζώσης στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.

Πληροφορίες παρέχονται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος www.ill.uoa.gr

Προκήρυξη ΠΜΣ “Ελληνοϊταλικές σπουδές: Ιστορία, Λογοτεχνία, Κλασική Παράδοση”

νεανική επιχειρηματικότητα

Εκπαιδευτικό Ταξίδι στις Βρυξέλλες για τη Νεανική Επιχειρηματικότητα

δωρεαν rapid

ΕΟΔΥ: που θα γίνουν δωρεάν rapid test στις 25 Μαΐου