Πανεπιστήμιο Κρήτης: Μεταπτυχιακό στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την εισαγωγή φοιτητών το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος:
-Προχωρημένη Φυσική (διάρκειας 12 μηνών) ΦΕΚ. B 1524/04.05.2018
-Φωτονική και Νανοηλεκτρονική (διάρκειας 18 μηνών) ΦΕΚ. Β 1399/25.04.2018

πανεπιστήμιο κρήτης


Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών είναι η 11η Ιουλίου 2022.


Το Τμήμα Φυσικής στοχεύει στην προσέλκυση πολύ καλών υποψηφίων, ικανών να εκμεταλλευθούν την προσφερόμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση για δυναμική σταδιοδρομία στην έρευνα της Φυσικής και των εφαρμογών της.


Οι φοιτητές έχουν πολλές δυνατότητες να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με οικονομική στήριξη σε κάποια από τις συνεργαζόμενες ερευνητικές ομάδες. Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε υποτροφία από το κληροδότημα της «Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη» και χορηγία του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) ΑΕ., μια υποτροφία ανά Π.Μ.Σ.


Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr


Οι υποψήφιοι θα πρέπει α) να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, β) να επεξεργαστούν την αίτηση τους, συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας και αναρτώντας (upload) αρχεία για τα υπόλοιπα στοιχεία, και γ) στο τέλος να πραγματοποιήσουν την οριστική υποβολή, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Περισσότερα εδώ.

survivor

Survivor: αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Εμμανουήλ από το παιχνίδι

νεφέλη φασούλη

Νεφέλη Φασούλη | Gazarte Roof Stage