Διεθνής διάκριση: για πρώτη φορά το ΕΑΠ στο σύστημα αξιολόγησης U-Multirank

Η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (Μ.Ε.Α.) του Ε.Α.Π. σας ενημερώνει ότι, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΑΠ συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση του συστήματος αξιολόγησης U–Multirank 2022.

ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο

Πιο συγκεκριμένα, στις 21 Ιουνίου 2022 δημοσιεύτηκε η έκδοση του U-MULTIRANK (https://www.umultirank.org/)  του μεγαλύτερου, σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυδιάστατου ‒και του μοναδικού ευρωπαϊκού‒ συστήματος αξιολόγησης ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Erasmus+.

Το U-Multirank δεν είναι αυτό καθεαυτό εργαλείο κατάταξης των Πανεπιστημίων καθώς, σε αντίθεση με τους αντίστοιχους φορείς, δεν δημοσιεύει λίστες κατάταξης, αλλά συγκρίνει τις επιδόσεις των Ιδρυμάτων εξετάζοντας 29 συνολικά δείκτες και στηρίζεται σε πέντε ευρείες διαστάσεις:

  • Διδασκαλία και Μάθηση (Teaching and Learning),
  • Έρευνα (Research),
  • Μεταφορά Γνώσης (Knowledge Transfer),
  • Διεθνής Προσανατολισμός (International Orientation),
  • Ανάπτυξη τοπικών επιχειρηματικών συνεργειών και απασχολησιμότητας (Regional Engagement and Employability),

σε κλίμακα που κυμαίνεται από «1» (πολύ καλό) έως «5» (αδύναμο).

Στην έκδοση του 2022, συμμετείχαν περισσότερα από 2.200 εκπαιδευτικά ιδρύματα σε 96 χώρες  και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έλαβε την ανώτατη βαθμολογία (1=very good) σε πέντε (5) δείκτες και τη βαθμολογία (2=good) σε δύο (2) δείκτες Η ανώτατη βαθμολογία του ΕΑΠ καταγράφεται σε δείκτες που σχετίζονται με τις διαστάσεις της «Διδασκαλίας & Μάθησης», της  «Έρευνας» και του «Διεθνή Προσανατολισμού» (Πίνακας 1. Βαθμολογικός Πίνακας).

Περισσότερα εδώ.

καιρός καύσωνας

Καιρός: Στο κόκκινο σήμερα ο υδράργυρος σε όλη τη χώρα

αλεξάνδρα παναγιώταρου

Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: «Ήξερα τον Σχίζα από 18 χρονών και ήθελα να είμαστε μαζί»