Πρόγραμμα Erasmus του ΟΠΑ: μια σημαντική διαχρονική επιτυχία εξωστρέφειας

Το ΟΠΑ συμμετέχει στο Πρόγραμμα Erasmus από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της ΕΕ.

oikonomiko panepistimio

Αποτελεί μια σημαντική επιτυχία εξωστρέφειας για το ίδρυμα καθώς:

  1. Το ΟΠΑ έχει το μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών Erasmus ως ποσοστό του συνόλου των φοιτητών του, σε σχέση με οποιοδήποτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα.
  2. Από χρόνο σε χρόνο παρατηρείται σημαντική αύξηση στον αριθμό των εισερχόμενων διεθνών φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-23, θα υποδεχθούμε περίπου 300 διεθνείς φοιτητές.
  3. O αριθμός των φοιτητών του ιδρύματος που πραγματοποιούν πρακτική Erasmus+ διπλασιάστηκε.
  4. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της χρηματοδότησης που έλαβε το ΟΠΑ μετά από αξιολόγηση της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού. Συγκεκριμένα το ΟΠΑ κατατάσσεται τρίτο (μετά το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ), ένα εξαιρετικό επίτευγμα, αν αναλογιστούμε το συντριπτικά μικρότερο μέγεθός του, έναντι των περισσότερων Πανεπιστημίων.
  5. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η αξιολόγηση της συνολικής ικανοποίησης φοιτητών, διοικητικού και διδακτικού προσωπικού, η οποία αγγίζει ή ξεπερνά το 95%.

Το πρόγραμμα Erasmus του ΟΠΑ, χάρη στη συνεπή και διαχρονική υποστήριξη από όλη την ακαδημαϊκή του κοινότητα, αποτελεί μια ξεχωριστή ιστορία επιτυχίας για το ίδρυμα, συμβάλλοντας στη διεθνή αναγνώρισή του.

μετσόβειο πολυτεχνείο

To ΕΜΠ στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

αρχιτεκτονική τοπίου

Eπαναπροκήρυξη | Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου