Εκδήλωση: «Θέτοντας ως Προτεραιότητα την Επιχειρηματικότητα και την Εκπαίδευση»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο “Θέτοντας ως Προτεραιότητα την Επιχειρηματικότητα και την Εκπαίδευση”, την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022, από τις 18:00 έως τις 20:00 μ.μ., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “EYES: EntreComp to create Youth Employability and Social value”.

επιχειρηματικότητα λάρισα

H ανοιχτή παρουσίαση εστιάζει στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών του μέλλοντος και στοχεύει στο διαμοιρασμό γνώσεων σχετικά με:

  • Tην κοινωνική επιχειρηματικότητα
  • Tην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Tη μη-τυπική εκπαίδευση
  • Κοινωνική επιχειρηματικότητα και νεολαία: Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στο έργο;
  • Την ανάπτυξη τοπικού δικτύου συνεργασίας

Οι συμμετέχοντες/ουσες της εκδήλωσης θα αποκομίσουν σημαντικές γνώσεις γύρω από την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών, θα γνωρίσουν νέους τρόπους κατάρτισης στη σύγχρονη εποχή και θα έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό. Επιπλέον, θα γνωρίσουν τους στόχους και τους σκοπούς του έργου, το εταιρικό σχήμα και τις ομάδες-στόχους, καθώς και τα προβλεπόμενα παραδοτέα

Πληροφορίες συμμετοχής:

onassis stegi block party

Onassis Stegi Block Party 2022

φεστιβάλ σύγχρονου χορού

5ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού: «Compartments Dance Project»