ΕΚΠΑ: Elearning | Project Management Tool Kit

Σκοπός του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, καθώς και με πρακτικές δεξιότητες, ώστε να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της Διοίκησης Έργων (Project Management) και να μάθουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται, με εύκολο και κατανοητό τρόπο.

project management


Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες της Διοίκησης Έργων (Project Management). Επίσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα διδαχθούν τις αρχές για το χρονοπρογραμματισμό των έργων, τη διαχείριση των πόρων που απαιτούνται ως προς την υλοποίηση ενός έργου και τη διαχείριση του κόστους του.


Στη συνέχεια του προγράμματος, μετά την παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου της Διοίκησης Έργων (Project Management), οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έρθουν σε επαφή με βασικά σύγχρονα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη και οργάνωση των έργων, όπως το Jira, το Trello και το Microsoft Planner, καθώς και με εργαλεία τηλεσυνεργασίας, όπως το Microsoft Teams.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης/ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να οργανώσουν, να δομήσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις τεχνικές τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.
 

the crown

The Crown: δείτε το νέο πόστερ της σειράς λίγο πριν την πρεμιέρα του νέου κύκλου

ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο

3o Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού