Η Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση ως Παράγοντας της Αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο «Η Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση ως Παράγοντας της Αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης».

διαπολιτισμική διαμεσολάβηση

Η εκπαιδευτική ημερίδα, που έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2022, διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Έδρα UNESCO) και από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Εργαστήριο Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης) του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών και την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

Σκοπός της ημερίδας ήταν να θέσει ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού για τον ρόλο της διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης ως σημαντικού πυλώνα αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, εκπαίδευσης και κοινωνικο-οικονομικής ένταξης. Η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις σύγχρονες κοινωνίες δικαίου και σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς δραστηριότητας (υγεία, στέγαση, εκπαίδευση, πολιτισμός, αγορά εργασίας, κτλ.) συναντά παραδοσιακούς διαχωρισμούς όπως «πολίτες» και «μη πολίτες», «εμείς» και οι «άλλοι/οι ξένοι». Η ικανότητα των σύγχρονων κοινωνιών να έχουν επίγνωση των διαφορών και των συγκρούσεων που αυτές φέρνουν, αλλά και να θέτουν ένα συμπεριληπτικό πλαίσιο διαλόγου, αποτελεί μια δημοκρατική επιλογή ένταξης χωρίς διαχωρισμούς, αλλά και μια παρακαταθήκη για τη διαμόρφωση μιας πολυσχιδούς πολιτειότητας και δυναμικής εθνικής ταυτότητας. Οι πολίτες του μέλλοντος έχουν επίγνωση των παγκόσμιων και τοπικών συνθηκών, επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση και ανθεκτικότητα σε χαλεπούς καιρούς και ενεργούν ως διαπολιτισμικοί διαμεσολαβητές για να επιλύουν τις όποιες συγκρούσεις. Από την άλλη, τα σύγχρονα κράτη διασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες τους για όλους/ες και θεσπίζουν δομές διαμεσολάβησης ώστε να επιλύονται οι διαφορές και να εμπεδώνεται το αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης και οικονομικής ευμάρειας χωρίς αποκλεισμούς.

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετικές παρουσιάσεις, να συζητήσουν και να υποβάλουν ερωτήματα στους/στις ομιλητές/τριες σχετικά με το περιεχόμενο και τις επαγγελματικές προοπτικές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης, καθώς και για την αναγκαιότητα θέσπισης διακριτών θέσεων διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών στη δημόσια διοίκηση και την εκπαίδευση.

Χαιρετισμούς απηύθυναν οι:

 • Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
 • Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Λευκωσίας
 • Δρ Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας, Υπουργείο Εσωτερικών
 • Πέτρος Μάστακας, Protection Officer, Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
 • Μάνος Λογοθέτης, Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο, Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
 • Καθηγητής Βασίλειος Κόμης, Κοσμήτορας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ομιλητές/τριες στο σεμινάριο ήταν οι:

 • Δρ Αθανάσιος Μπαλέρμπας, Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας
 • Στυλιανός Λεριός – Ευάγγελος Τασούλας, Δικηγόροι ΜΔΕ
 • Πέτρος Μάστακας, Protection Officer, Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα
 • Μαρίνος Σκανδάμης, Διδάκτωρ Νομικής, πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Υπουργείο Δικαιοσύνης
 • Αγγελική Μικελάτου, Υποψήφια Διδάκτορας ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Χριστίνα Χατζησωτηρίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και Παναγιώτης Αγγελίδης, Καθηγητής, Έδρα UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 • Κουμέντος Ν. Ιωάννης Διευθυντής Εκπαίδευσης Π.Ε. – τέως Σχολικός Σύμβουλος
 • Ευγενία Μαυρομμάτη, Υποψήφια Διδάκτορας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 • Δρ Χαρίκλεια Μανάβη, Επαγγελματικός Σύμβουλος/ Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια

Την ημερίδα συντόνισε η Καθηγήτρια Αμαλία Υφαντή, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας και Εκπαίδευσης, ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στον πιο κάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε το σεμινάριο:

H Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση ως παράγοντας της αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης και Εκπαίδευσης – YouTube

Στο σεμινάριο έγινε επίσης εκτενής αναφορά στο Εξ Αποστάσεως Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση», το οποίο προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το πρόγραμμα αυτό εγκαινιάζει έναν κοινό επιστημονικό χώρο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου στο πεδίο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης με στόχο τις συνέργειες μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων/στελεχών της εκπαίδευσης και την πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και διαμεσολάβησης. Είναι δε ανοιχτό σε όλους τους/τις εκπαιδευτικούς, αλλά και τα στελέχη όλων των φορέων μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διαμεσολάβηση. Το κοινό ΠΜΣ προσφέρει αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση με την αρωγή της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το Πρόγραμμα.

«Η εκπαίδευση είναι το κλειδί που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο μας»

(JulienMakalu, πρόσφυγας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)