Μεταπτυχιακό: Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Στόχος του ΠΜΣ στη Διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, είναι να προετοιμάσει στελέχη και ερευνητές που να μπορούν να συνδυάζουν με τον καλύτερο τρόπο γνώσεις στη διοικητική επιστήμη, πληροφοριακές τεχνολογίες και οργανωσιακές σπουδές με σκοπό την αποδοτική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

oikonomiko panepistimio


Για να επιτευχθεί αυτό οι φοιτητές παρακολουθούν (και εξετάζονται) σε μαθήματα που προέρχονται από τις επιστημονικές περιοχές που υποστηρίζονται από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 • Ποσοτικές Μέθοδοι και Επιχειρησιακή Έρευνα,
 • Διοίκηση Πληροφοριακών Τεχνολογιών και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν,
 • Οργανωσιακές Σπουδές και Επιχειρηματική Στρατηγική,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Διοίκηση Μεταφορών.
  Οι φοιτητές που τελειώνουν επιτυχώς το ΠΜΣ έχουν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση και εφόσον γίνουν αποδεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Διδακτορικό Προγράμμα του Τμήματος Διοικητικης Επιστήμης και Τεχνολογιας.
  To Πρόγραμμα προσφέρεται για φοιτητές πλήρους φοίτησης (2 εξάμηνα και διπλωματική εργασία) και για φοιτητές μερικής φοίτησης (4 εξάμηνα και διπλωματική εργασία).

Στο ΜΠΣ εφαρμόζεται διαδικασία «κυλιόμενης» υποβολής αιτήσεων. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και χωρίζεται σε δύο κύκλους βάσει των ακόλουθων προθεσμιών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-23:

 • Κύκλος 1: έως τις 24/03/2023
 • Κύκλος 2: από 31/03/2023 έως 23/06/2023
  Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν στον πρώτο κύκλο θα αξιολογηθούν νωρίτερα από όσες αιτήσεις υποβληθούν στο δεύτερο κύκλο.
  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση https://e-graduate.applications.aueb.gr/ 
ραφα ναδάλ

Ράφα Ναδάλ: η πρώτη του ανάρτηση μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό

νικη κεραμεωσ

Μετά από 41 χρόνια, καθολική εφαρμογή της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών!