Κύκλος διαλέξεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Το ψηφιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου συνεχίζει τον Κύκλο διαλέξεων ξένων και ελλήνων διακεκριμένων ομιλητών εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο

Οι διαλέξεις στοχεύουν στην ανταλλαγή ιδεών, στη διασύνδεση διεπιστημονικών ερευνών με προσκεκλημένους ομιλητές που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της διάδοσης και της διδασκαλίας γλωσσών και πολιτισμών. Είναι ανοικτές στους φοιτητές όχι μόνο του ΠΜΣ Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και στους φοιτητές όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του ΕΑΠ, όπως και σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και στο ευρύ κοινό.

Οι διαλέξεις διεξάγονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex στο σύνδεσμο:

https://hou.webex.com/hou/j.php?MTID=m97ecadb38f0c7f71a0461225b382b59d

  • Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 στις 17:00 (ώρα Ελλάδος). Προσκεκλημένη ομιλήτρια: ΑΜarie Petitjean, Professeure des universités – CY Cergy Paris Université –               

Τίτλος εισήγησης : «Enjeux épistémologiques et repères pratiques pour aborder l’écriture créative en classe de FLE» (Δημιουργική γραφή και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας)

Οι επόμενες διαλέξεις θα διεξαχθούν :

  • 26 Απριλίου 2023 Μotasem Alrahabi, Professeur des universités – Sorbonne Université                          

Τίτλος εισήγησης: «Création de capsules numériques pour le FOS» (Ψηφιακός πολιτισμός και διδασκαλία της Γαλλικής για Ειδικούς σκοπούς)

  • 24 Μαϊου 2023Αngeliki Κοrdoni, Professeure associée Sorbonne Université Abu Dhabi                                

Τίτλος εισήγησης : «Outils collaboratifs en ligne pour l’enseignement-apprentissage du FLE» (Ψηφιακός πολιτισμός, T.Π.Ε. και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας)

  • 15 Ιουνίου 2023 Véronique Lemoine – Bresson, Maîtresse des conférences, Université de Lorraine            

Titre de l’intervention: «Μicro-agressions raciales : ces remarques qui déshumanisent» (Διαπολιτισμική εκπαίδευση – Πολυγλωσσία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

εφαρμοσμένη διαχείριση κινδύνων

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΕΚΠΑ: «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» /Applied Risk Management

tallberg βραβείο

Γνωρίζεις κάποια ηγετική προσωπικότητα; Πρότεινέ την για το Tällberg-SNF-Eliasson Global Leadership Prize 2023