Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΕΚΠΑ: «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» /Applied Risk Management

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ “Applied Risk
Management” (UoA ARM)
, προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

εφαρμοσμένη διαχείριση κινδύνων


Το UoA ARM έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση στελεχών και επιστημόνων σε σύγχρονα
επιστημονικά πεδία των οικονομικών και της διοίκησης επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού
προγράμματος είναι να παράσχει υψηλού επιπέδου θεωρητικό υπόβαθρο και να αναπτύξει στους
συμμετέχοντες την κουλτούρα, την στρατηγική σκέψη και τις απαραίτητες εκείνες δεξιότητες που
χρειάζονται ώστε να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χώρο των επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk
Management”, λήγει στις 18/06/2023.


Σημειώνεται ότι, οι ολοκληρωμένες υποψηφιότητες βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που
αναφέρονται παρακάτω, θα ενταχθούν σε διαδικασία προεπιλογής πριν την ημερομηνία λήξης των
αιτήσεων.
Για την Αίτηση Συμμετοχής μπορείτε να ακολουθήσετε μία από τις κάτωθι επιλογές:

1. Πραγματοποιείτε ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής και αποστέλλετε τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται παρακάτω στο email: appliedriskmgt@econ.uoa.gr .
2. Συμπληρώνετε την αίτηση και την αποστέλλετε σε αρχείο word/pdf μαζί με τα κάτωθι
δικαιολογητικά στο email: appliedriskmgt@econ.uoa.gr .
3. Αποστέλλετε τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση εγγραφής Ταχυδρομικώς στη Γραμματεία
του Applied Risk Management, στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, 5ος όροφος, γραφείο 504, Αθήνα Τ.Κ.
105 59, υπόψη κας Ελευθερίας Παναγιώτου.
4. Με κατάθεση της αίτησης και των λοιπών δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Applied Risk
Management στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1, στον 5ο όροφο, γραφείο 504, καθημερινά από Δευτέρα
έως Παρασκευή, από τις 10:00 μέχρι τις 15:00 κατόπιν επικοινωνίας για την ώρα προσέλευσής σας.

Περισσότερα εδώ.