Κατώτατος μισθός: τι αλλάζει από 1η Απριλίου 2023

Σήμερα είχαμε την πολυπόθητη αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου 2023.

κατώτατος μισθός

Ο υπουργός εργασίας Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι είναι μία σημαντική, δίκαια αύξηση η οποία στηρίζει τους εργαζομένους, σε συνθήκες αυξανόμενου εισαγόμενου πληθωρισμού, και από την άλλη λαμβάνει υπ’όψιν τις αντοχές των επιχειρήσεων.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 ευρώ το 2019 σε 780 τον Απρίλιο του 2023. Αν λάβουμε υπ’όψιν και τα δώρα και τα επιδόματα αδείας ο κατώτατος μισθός είναι 152 ευρώ τον μήνα περισσότερα σε σχέση με
το 2019.

Από την άλλη η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε λόγο για ψηφοθηρική αύξηση που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
της κοινωνίας.

Ποια άλλα επιδόματα επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού;

 1. Ειδική παροχή μητρότητας : Κατώτατος μισθός
 2. Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός
 3. Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα
 4. Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα
 5. Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα
 6. Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα
 7. Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί
 8. Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια
 9. Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια
 10. Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια
 11. Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών -κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια
 12. Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας
 13. Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας
 14. Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομησθίου
 15. Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού
 16. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός
 17. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο
 18. Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού
 19. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς