Γεωπονικό Πανεπιστήμιο: Πρόσκληση στη διαδικτυακή ημερίδα του Innovinagri

Το Γραφείο Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας  του Γ.Π.Α. διοργανώνει την Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 (11:00 – 13:00) διαδικτυακά την Ημερίδα Παρουσίασης της προόδου του Έργου με τίτλο «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

γεωπονικό πανεπιστήμιο

Στην Ημερίδα, που αποτιμά την ενδιάμεση πρόοδο υλοποίησης του Προγράμματος, θα ανακοινωθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και παράλληλα θα προσφερθούν εισηγήσεις σχετικές με τις βασικές θεματικές του έργου αλλά και οριοθέτηση στόχων του  Γραφείου Καινοτομίας Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας  του Γ.Π.Α. για το εγγύς μέλλον.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» της Πράξης «Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με κωδικό ΟΠΣ 5132774.

Με τιμή,

Θωμάς Μπαρτζάνας, Αντιπρύτανης Έρευνας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,

Επιστημονικά Υπεύθυνος Γραφείου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας

Για την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης θα παρακαλούσαμε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του παρακάτω συνδέσμου εδω

συνέδριο αυτισμός

Υβριδικό συνέδριο με θέμα την υποστήριξη της υγείας και της ευζωίας των ατόμων με νοητική αναπηρία και αυτισμό

sgs pet festival

Το SGS Family and Pet Festival για 4η χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων