Νέο πρόγραμμα κατάρτισης στην ηλεκτροκίνηση σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 και ώρα 17:00, ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης 70 ανέργων και εργαζομένων στη θεματική ενότητα «Ηλεκτροκίνηση στην Πράξη», μέσω συνεργασίας της ΔΥΠΑ με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των δράσεων της ΔΥΠΑ για την απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

ηλεκτροκίνηση

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 28 Ιουνίου και ώρα 23:59, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

Τμήμα Κοζάνης: https://miskedivim.uowm.gr/evkodypa/register/
Τμήμα Φλώρινας: https://miskedivim.uowm.gr/evdypa/register/

Σκοπός του προγράμματος, συνολικής διάρκειας 62 ωρών (27 ώρες θεωρία και 35 ώρες εργαστήριο), είναι να λάβουν οι καταρτιζόμενοι τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να επισκευάσουν και να συντηρήσουν ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό όχημα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε 70 ανέργους και εργαζόμενους με επαγγελματική προϋπηρεσία σε συμβατικά συνεργεία αυτοκινήτων που διαμένουν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης και σε σπουδαστές των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Φλώρινας και Καστοριάς της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί δια ζώσης σε κατάλληλες εγκαταστάσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που πληρούν όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας, στην Κοζάνη και τη Φλώρινα.

Στους καταρτιζόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο είναι ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης επαγγέλματος τεχνίτη οχημάτων υψηλής τάσης.

Η ΔΥΠΑ αποτελεί τον βασικό φορέα εφαρμογής ενεργητικών πολιτικών για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας προκειμένου να διευκολύνει την είσοδο των ανέργων στην αγορά εργασίας, αλλά και να προετοιμάσει τους εργαζόμενους μέσω της αναβάθμισης και επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.