Το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 791-800 μεταξύ 2963 ιδρυμάτων στον κόσμο στην QS World University Rankings

Ανακοινώθηκε από την QS World University Rankings, η σειρά κατάταξης των καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου για το έτος 2024. Μετά από αξιολόγηση συνολικά 2963 ιδρυμάτων, το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάχθηκε στη θέση 791-800 παγκοσμίως και την πέμπτη θέση σε εθνικό επίπεδο.

πανεπιστήμιο πατρών

Η θέση είναι βελτιωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ειδικά αν συνυπολογιστεί η αύξηση του ανταγωνισμού με τη διεύρυνση των εξεταζόμενων Πανεπιστημίων. Η εν λόγω σειρά κατάταξης διαμορφώνεται βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας που περιγράφεται παρακάτω, αλλά είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επέδειξε πολύ καλή επίδοση στον δείκτη της βιωσιμότητας και στο ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις κατατάξεις των Πανεπιστήμιων στο QS World University Rankings 2024 μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2024.

Υπενθυμίζουμε ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών επιδεικνύει πολύ καλές επιδόσεις σε διάφορες θεματικές περιοχές, όπως:

  • Biological Sciences (601-650)
  • Chemistry (501-550)
  • Computer Science & Information Systems (351-400)
  • Education (351-380)
  • Engineering – Chemical (251-300)
  • Engineering – Electrical & Electronic (251-300)
  • Engineering – Mechanical, Aeronautical & Manufacturing (251-300)
  • Environmental Sciences (351-400)
  • Materials Science (401-420)
  • Medicine (501-550)

Αναλυτικές πληροφορίες για τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή για το 2023 (QS World University Rankings by Subject 2023) μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2023.

Η QS στην έκδοση του 2024 χρησιμοποιεί τους παρακάτω εννέα δείκτες για την αξιολόγηση των ιδρυμάτων:

(1) Ακαδημαϊκή φήμη (Academic Reputation): αυτός ο δείκτης προκύπτει μέσω έρευνας ερωτηματολογίων που πραγματοποιεί η QS (QS Academic Reputation Survey) στην οποία συμμετέχουν ακαδημαϊκοί απ’ όλο τον κόσμο. Tο κριτήριο αυτό αντανακλά την ποιότητα του επιστημονικού έργου που παράγεται στα πανεπιστήμια. H βαρύτητα αυτού του δείκτη στη συνολική βαθμολογία είναι 30%.

(2) Ετερο-αναφορές ανά καθηγητή (Citations per Faculty): Αυτή η αναλογία μετρά τον μέσο αριθμό αναφορών που λαμβάνει το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο ανά καθηγητή σε φάσμα πενταετίας. Με αυτό το δείκτη εκτιμάται ο ερευνητικός αντίκτυπος του κάθε πανεπιστημίου. H βαρύτητα αυτού του δείκτη στη συνολική βαθμολογία είναι 20%.

(3) Φήμη στους εργοδότες (Employer Reputation): Ο δείκτης αυτός λαμβάνεται μέσω έρευνας ερωτηματολογίων που απευθύνεται σε εργοδότες (QS Employer Reputation Survey). Τα ιδρύματα αξιολογούνται βάσει των απόψεων που έχουν σχηματίσει οι εργοδότες σε παγκόσμιο επίπεδο για τους απόφοιτους των πανεπιστημίων. Βαρύτητα δείκτη: 15%.

(4) Επαγγελματική απασχόληση αποφοίτων (Employment Outcomes): Αυτός ο δείκτης αντικατοπτρίζει την ικανότητα των ιδρυμάτων να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης για τους αποφοίτους τους. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(5) Λόγος καθηγητών προς φοιτητές (Faculty/Student Ratio): αποτελεί ένα έμμεσο κριτήριο της ποιότητας σπουδών που παρέχει το ίδρυμα στους φοιτητές του. Βαρύτητα δείκτη: 10%.

(6) Ποσοστό αλλοδαπών καθηγητών που εργάζονται στο πανεπιστήμιο (International Faculty): Το κριτήριο αυτό αποτυπώνει πόσο ελκυστικό είναι το πανεπιστήμιο σε ξένους καθηγητές που θέλουν να δουλέψουν σε αυτό. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(7) Διεθνές ερευνητικό δίκτυο (International Research Network): O δείκτης αυτός αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ιδρυμάτων να δημιουργούν σταθερές ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από διαφορετικές περιοχές / τοποθεσίες. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(8) Ποσοστό αλλοδαπών φοιτητών που φοιτούν στο πανεπιστήμιο (International Students): Με αυτό το κριτήριο μετριέται η διεθνοποίηση του πανεπιστημίου και το πόσο ελκυστικό είναι σε φοιτητές από το εξωτερικό. Ο δείκτης αυτός παρέχει μια ένδειξη της ικανότητας ενός πανεπιστημίου να προσελκύει ταλέντα από όλο τον κόσμο. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

(9) Βιωσιμότητα (Sustainability): Αξιολογεί τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των πανεπιστημίων ως κέντρα εκπαίδευσης και έρευνας. Η βαθμολογία για αυτό το κριτήριο λαμβάνεται από την ανάλυση της αυτόνομης κατάταξης για την βιωσιμότητα των πανεπιστημίων που διενεργεί η QS. Βαρύτητα δείκτη: 5%.

Αναλυτικές πληροφορίες τη μεθοδολογία της QS World University Rankings 2024 μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings/methodology