Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2023

To Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 2023 [International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University 2023 (ICBE -HOU)] θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο TITANIA στην Αθήνα, 29-30 Σεπτεμβρίου 2023.

ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να φέρει σε επαφή κορυφαίους επιστήμονες και ερευνητές, για να παρουσιάσουν, να συζητήσουν και να αντικρούσουν τις ιδέες τους, τις απόψεις τους και τα ερευνητικά τους αποτελέσματα σε όλα τα πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Ένας πρόσθετος σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των ερευνητικών εργασιών των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών του ΕΑΠ αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Η παρουσίαση των εργασιών μπορεί να γίνει στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Εάν δεν μπορείτε να υποβάλετε ολοκληρωμένη την εργασία μέχρι την 28/08/2023, η υποβολή περίληψης είναι εξίσου αποδεκτή.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις εργασίες τους (στην αγγλική γλώσσα) μετά την παρουσίασή τους για δημοσίευση στον Τόμο των Πρακτικών του Συνεδρίου που θα εκδοθούν από το Εθνικό  Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: http://icbe-hou.eap.gr ή επικοινωνήστε με την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στο e-mail: icbe-hou@eap.gr.