Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας το πρώτο πανελλαδικά ψηφιακό Πανεπιστήμιο

Την Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2023, πραγματοποιήθηκε  ημερίδα ενημέρωσης, στο πλαίσιο του έργου  “Δράσεις Υποστήριξης διοικητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” στο Αμφιθέατρο του Κτηρίου Διοίκησης, στη Νέα Πανεπιστημιούπολη, στη ΖΕΠ Κοζάνης. Το έργο αφορά την αναδιοργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ), μέσω του πρώτου Πανελλαδικά Ψηφιακού Πανεπιστημίου “eCampus”.

πανεπιστήμιο δυτικής μακεδονίας

Την ημερίδα παρακολούθησε πλήθος  διοικητικών υπαλλήλων, μελών ΔΕΠ και φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν στο eCampus για την απλούστευση της ακαδημαϊκής καθημερινότητας ενώ παρακολούθησαν το πρώτο  live demο του mobileApp.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο, από φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, όλων των υπηρεσιών που προσφέρει το eCampus  :

  • eCampusmobile app, εφαρμογή για κινητό τηλέφωνο (Android, iOS) η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πλήρη εικόνα της ακαδημαϊκής τους πορείας, να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων και λοιπές αιτήσεις, καθώς και να έχουν πρόσβασή στους βαθμούς τους και στο μέσο όρο τους. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν άμεση πληροφόρηση για το πλήθος μαθημάτων που υπολείπονται για την λήψη πτυχιακής και για την απόκτηση πτυχίου.
  • eCampusdashboard, ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες για όλα τα ταυτοποιημένα μέλη του Ιδρύματος με τη δυνατότητα Single Sign-On (SSO), οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και ανάλογα με το ρόλο, την πρόσβαση στο φοιτητολόγιο, στο σύστημα διαχείρισης ροής εργασιών, στο σύστημα διαχείρισης της Επιτροπής Ερευνών, στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας. Το eCampus dashboard εισάγει και νέες υπηρεσίες που σχετίζονται με τα ακόλουθα συστήματα: Σύστημα Διαχείρισης Πληρωμών, Σύστημα Διαχείρισης Συνεδριάσεων, Σύστημα Μαζικών ειδοποιήσεων, Σύστημα Loyalty, Σύστημα άντλησης δεδομένων Open Data .

Tον συντονισμό της ημερίδας είχε η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σταματία Μπίμπη.

Την ημερίδα χαιρέτισε ο αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητής κ. Γεώργιος Ιορδανίδης ενώ ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής και επιστημονικά υπεύθυνος του έργου, καθηγητής κ. Παντελής Αγγελίδης  αναφέρθηκε στην πρόκληση υλοποίησης της πράξης, τόσο σε επίπεδο καινοτομίας όσο και στο επίπεδο οργάνωσης και διαχείρισης.

Το Έργο έχει ως φορέα χρηματοδότησης την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα” και συνολική χρηματοδότηση 1.184.000 € με διάρκεια υλοποίησης πράξης 28,9 μήνες. Το έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία.