Έναρξη του 8ου Διεθνούς Θερινού Σχολείου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Με επιτυχία άρχισε στις 24 Ιουλίου 2023 το 8ο Διεθνές Θερινό Σχολείο του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως με τίτλο: «Wastewater and Biosolids Management (WWSS23)» και θα διαρκέσει έως 29 Ιουλίου 2023.

ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο

Κατά την έναρξη των παρουσιάσεων, ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος, Καθηγητής Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του Θερινού Σχολείου, που αποτελεί πλέον θεσμό, καθώς και στην αναγκαιότητα συνέχισης και διερεύνησής του.

Στο Θερινό Σχολείο θα διδάξουν περισσότεροι από είκοσι (20) Έλληνες και ξένοι καθηγητές πανεπιστημίων και ερευνητικών Ινστιτούτων που προέρχονται από τη Γερμανία, την Αμερική, τη Κίνα, την Ιορδανία και την Πολωνία.  Απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για θέματα επεξεργασίας και διαχείρισης των αποβλήτων και στοχεύει στην ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές διαχείρισης, κυρίως των υγρών αποβλήτων, αλλά και των βιοστερεών, με μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας από διαφορετικές χώρες. Για τέταρτη δε φορά στο σχολείο παρουσιάζονται ερευνητικές εργασίες μεταπτυχιακών νέων επιστημόνων.

Το Θερινό Σχολείο παρακολουθούν, ακόμα, στελέχη των Περιφερειών της Χώρας, διαφόρων Υπουργείων, του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αλλά και Ιδιωτικών Φορέων (όπως στελέχη από την εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας & Θεσσαλονίκης) αλλά και εταιριών, που απασχολούνται με τα θέματα της διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών.