Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κορυφαία επιλογή στην προτίμηση των νεοεισερχόμενων φοιτητών/-τριών

Για ακόμα μία χρονιά, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω πανελληνίων εξετάσεων, βρίσκει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) σταθερά πρώτο στην προτίμηση των υποψηφίων στα επιστημονικά πεδία που αυτό θεραπεύει, πανέτοιμο να υποδεχτεί αριστούχους φοιτητές, στα οκτώ σύγχρονα και υψηλής πιστοποιημένης ποιότητας Προπτυχιακά Τμήματά του.

oikonomiko panepistimio

Φέτος, σημειώνεται σημαντική άνοδος των βάσεων και στα οκτώ Τμήματα του ΟΠΑ. Πιο αναλυτικά:

  • Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας συνιστά την κορυφαία επιλογή στο 4ο επιστημονικό πεδίο και στις προτιμήσεις των επιτυχόντων (1η προτίμηση από το 100% των επιτυχόντων)
  • Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατατάσσονται στην 1η θέση μεταξύ των αντίστοιχων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ
  • Τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών καταλαμβάνουν τις 2 πρώτες θέσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα Τμήματα οικονομικών σπουδών άλλων ΑΕΙ
  • Το Τμήμα Πληροφορικής αποτελεί το 3ο πιο υψηλόβαθμο Τμήμα μεταξύ 12 αντίστοιχων Τμημάτων
  • Τα Τμήματα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και Στατιστικής, που δεν αντιστοιχίζονται με άλλα Τμήματα, παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση στη βάση εισαγωγής τους, διατηρώντας ανοδική πορεία

Τα παραπάνω αποτελέσματα δικαιώνουν τον σταθερό προσανατολισμό του ΟΠΑ στην ποιοτική εκπαίδευση μέσα από σύγχρονα και συνεχώς εξελισσόμενα προγράμματα σπουδών, εστιασμένα στις ανάγκες του σύγχρονου διεθνοποιημένου οικονομικού περιβάλλοντος και βασισμένα στις αξίες του Ιδρύματος για αριστεία, εξωστρέφεια, καινοτομία και κοινωνική προσφορά. 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, δήλωσε: «Συνεχίζοντας μια πολυετή παράδοση, θα υποδεχτούμε φέτος τους άριστους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θα συνεχίσουν το ταξίδι της γνώσης σε ένα σύγχρονο και εξωστρεφές εκπαιδευτικό Ίδρυμα που με επίκεντρο την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία, εκπαιδεύει τους αυριανούς ηγέτες. Παράλληλα, οι στρατηγικές συνεργασίες που έχει συνάψει το Πανεπιστήμιο με επιστημονικούς και επιχειρηματικούς φορείς από την εγχώρια και τη διεθνή αγορά, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και λαμπρές προοπτικές επαγγελματικής σταδιοδρομίας μετά τη λήψη του Πτυχίου.

Το υψηλής στάθμης ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο να πρωτοπορεί προκειμένου το Πανεπιστήμιο να ευρίσκεται πάντοτε στην αιχμή της έρευνας και της γνώσης.

Εκ μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συγχαίρω και καλωσορίζω τις νέες φοιτήτριες και τους νέους φοιτητές και τους εύχομαι να αξιοποιήσουν όλες τις ευκαιρίες που θα τους δοθούν για γνώση και προσωπική ανέλιξη.»