ΑΠΘ:Επαναπροκήρυξη για την εισαγωγή φοιτητών στο ΠΜΣ «Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων»

Το Τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. επαναπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 την εισαγωγή είκοσι (12) φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων.

aristoteleio

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Διαχείριση Βιοποικιλότητας και Βιολογικών Πόρων με κατευθύνσεις:

  1. Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση
  2. Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην πλατφόρμα
https://enrollment.auth.gr/ υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 29-8-23 έως 25-9-23

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε με μήνυμα στο efatourou@bio.auth.gr