Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: υποτροφίες για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με υδρογονάνθρακες και Α.Π.Ε.

Σε συνέχεια ανακοίνωσης του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την παραχώρηση υποτροφιών για σπουδές σε κλάδους σχετικούς με τους Yδρογονάνθρακες (Φυσικό Αέριο και Πετρέλαιο), τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την Ενεργειακή Μετάβαση, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερομένους φοιτητές όπως υποβάλουν αίτηση  εισδοχής για προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στα ακόλουθα προγράμματα σπουδών:

υποτροφίες

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης:

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής, Τμήμα Μηχανικής:

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση εισδοχής μέχρι τη Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023.