Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε διεθνή ημερίδα για τη διαχείριση του νερού

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργάνωσε την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024, διεθνή ημερίδα με τίτλο “Water Management: problems, challenges and solutions”, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οδό Μεσογείων 119, στην Αθήνα.

διαχείριση νερού

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου BriZE (Brine Zero Emission), το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2014-2021 και Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ.

Το έργο BriZE επιχορηγείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των EEA-GRANTS και στόχος του είναι η προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων για την απανθρακοποίηση και την αποδοτικότητα της χρήσης νερού στο νησί της Κιμώλου προς μια πράσινη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η αύξηση της παροχής νερού ύδρευσης στο νησί της Κιμώλου με την υλοποίηση αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (ΑΟ), δυναμικότητας 220 m3/ημέρα. Η αφαλάτωση θα τροφοδοτείται ενεργειακά από φωτοβολταϊκό σύστημα 100 kWp και θα ενσωματώνει μία καινοτόμο Μονάδα Επεξεργασίας της Άλμης (ΜΕΑ), δυναμικότητας παραγωγής καθαρού νερού περίπου 4.0 m3/ημέρα.

Η Αντιπρύτανης Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, Διεθνοποίησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) κ. Ελένη Μήλιου, Καθηγήτρια, πραγματοποίησε την έναρξη της ημερίδας και παρουσίασε συνοπτικά δράσεις της Συμμαχίας εννέα Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EU-CONEXUS, της οποίας το Γ.Π.Α. αποτελεί εταίρος, με σκοπό την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης. Επίσης,  η Προϊσταμένη του Εθνικού Σημείου Επαφής του ΧΜ-ΕΟΧ κ. Ιωάννα Τζίκα, και ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τομέα Περιβάλλοντος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ κ. Κωνσταντίνος Γιάνναρης, απηύθυναν χαιρετισμούς και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν σημαντικές ερευνητικές δραστηριότητες, άμεσα σχετιζόμενες με το θέμα της διαχείρισης υδάτινων πόρων από ακαδημαϊκούς του Πανεπιστήμιου της Ισλανδίας, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πολυτεχνείο της Κρήτης, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Την εκδήλωση συντόνισε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου, κ. Δημήτρης Μανωλάκος.