Το πρόγραμμα Μουσικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ανακοινώνει δια ζώσης ακρoάσεις για εισδοχή στο πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Μουσικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για ακροάσεις για εγγραφή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024–2025. 

πανεπιστήμιο λευκωσίας

Οι δια ζώσης ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν: 

  • Δευτέρα, 22 Απριλίου 2024 μεταξύ 15:00-16:00 
  • Τρίτη, 28 Μαϊου 2024, μεταξύ 9:30-11:00 
  • Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2024, μεταξύ 10:00-12:00 
  • Τρίτη, 2 Ιουλίου 2024, μεταξύ 10:00-12:00 
  • Πέμπτη, 11 July 2024, μεταξύ 10:00-12:00 

Οι ακροάσεις θα διεξαχθούν στο Κτήριο Έρευνας και Τεχνολογίας (Research and Technology Building)

Παρακαλούμε όπως συμπληρωθεί η αίτηση εισδοχής στο πρόγραμμα Μουσικής που θα βρείτε στο unic.ac.cy/el/apply/ πριν από την ακρόαση.