Προκηρύξεις Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει:

– έξι (6) υποτροφίες για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και εκπόνηση διδακτορικής έρευνας εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό στον τομέα της Ψυχιατρικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2024-2025 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση» – πληροφορίες.

υποτροφίες

– μία (1) υποτροφία με επιλογή, σε αριστεύσαντες πτυχιούχους ιατρικών σχολών, για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου ή διδακτορική διατριβή ή κλινική έρευνα στο εξωτερικό, στον τομέα της Ιατρικής, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Λεωνίδας Νικολαΐδης» – πληροφορίες

– έξι (6) υποτροφίες με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «ΝΙΚ. Δ. ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ» – πληροφορίες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 22/05/2024.

Οι παρούσες προκηρύξεις, καθώς και οι αιτήσεις υποψηφιότητας διατίθενται στο διαδικτυακό τόπο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/ Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diagwnismoi@iky.gr