Ανοιχτή Εκδήλωση – Ψηφιακή Εποχή Χωρίς Αποκλεισμούς: Προάγοντας την Προσβασιμότητα στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση

Η αύξηση της ψηφιακής ενσωμάτωσης μέσω της προώθησης της προσβασιμότητας στο Διαδίκτυο αποτελεί προτεραιότητα στη σύγχρονη εποχή.

ψηφιακή εποχή

Το Πάρκο Καινοτομίας JOIST διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με στόχο την ενθάρρυνση της online ένταξης των ατόμων με κάθε είδους αναπηρία, τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών ικανοτήτων και των προοπτικών απασχόλησης των προγραμματιστών ιστοσελίδων καθώς και την αύξηση της ετοιμότητας των ενδιαφερομένων για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράξης Προσβασιμότητας (EAA), την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024, από τις 17:00 έως τις 19:00.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς μπορούν να αναπτύξουν διαδικτυακά περιβάλλοντα που είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως αναπηρίας και πώς μπορούν να συμβάλλουν στην εξασφάλιση της εύκολης πρόσβασης όλων των ατόμων στον ψηφιακό κόσμο.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε:

  • Καθηγητές και φοιτητές ΕΕΚ
  • Προγραμματιστές
  • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη ιστοσελίδων τηρώντας τα κριτήρια προσβασιμότητας
  • Εκπαιδευτές ειδικής αγωγής
  • Φροντιστές ατόμων με αναπηρία
  • Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Συλλόγους αναπήρων

Η εκδήλωση «Ψηφιακή Εποχή Χωρίς Αποκλεισμούς: Προάγοντας την Προσβασιμότητα στη Διαδικτυακή Εκπαίδευση» έχει ελεύθερη είσοδο και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “WEAVE: WEb Accessibility through VEt”.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχών στην επίσημη σελίδα της εκδήλωσης.