Πανεπιστήμιο Κρήτης: Διεθνές Συνέδριο «Γλώσσα, Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο με θέμα: «Γλώσσα, Εκπαίδευση και Τεχνητή Νοημοσύνη» που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Μαΐου στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου στο Ρέθυμνο.

πανεπιστήμιο κρήτης

Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από τη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Ινστιτούτο Ελληνικής Γλώσσας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ”Επιστήμες της Αγωγής” (Θεματική Ενότητα ”Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση”) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συμμετείχαν καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί και ερευνητές από όλη την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και την Κύπρο. Επίσης, πήραν μέρος υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες και μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ριες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα, φοιτητές/τριες, καθώς και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων.

Το συνέδριο φώτισε ποικίλες θεωρητικές προσεγγίσεις και ερευνητικές πτυχές σε ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην εικονιστική εποχή, μελέτησε την επίδρασή τους στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και προσέγγισε επιμέρους θεματικές της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης. Γενικότερα, συζητήθηκαν με διεπιστημονικό τρόπο επίκαιρα ζητήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας, της Εκπαίδευσης και των Ψηφιακών Αλληλεπιδραστικών Τεχνολογιών.