Ανακοίνωση για υποψήφιους φοιτητές/τριες του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Φιλοσοφίας του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο βαθμολογήθηκε πρόσφατα με άριστα σε όλα τα κριτήρια πιστοποίησης του από την ΕΘΑΑΕ!

πανεπιστήμιο κρήτης

Είναι το μόνο ΠΠΣ Φιλοσοφίας το οποίο καλλιεργεί τη Φιλοσοφία σε όλο το εύρος των βασικών κλάδων και των ιστορικών περιόδων της, μάλιστα με ιδιαίτερη έμφαση στην πρακτική φιλοσοφία (ηθική, πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία, φιλοσοφία του δικαίου, αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης) και ιδιαίτερα στη φιλοσοφική πραγμάτευση σύγχρονων κοινωνικών ζητημάτων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το περιβάλλον, το φύλο.

Επίσης είναι το μόνο ΠΠΣ Φιλοσοφίας το οποίο εκπαιδεύει στην καινοτόμα και διεθνώς αναγνωρισμένη παιδαγωγική μέθοδο «Φιλοσοφία για Παιδιά» (P4C), ενώ επιπλέον περιλαμβάνει πολλές ελεύθερες επιλογές μαθημάτων από άλλα Τμήματα και έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα μαθημάτων απόκτησης διδακτικής επάρκειας.

Το πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας διασφαλίζει επαγγελματικά δικαιώματα φιλολόγου (ΠΕ02), επίσης όμως οι απόφοιτοι/ες έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε κρατικούς και ιδιωτικούς πολιτιστικούς φορείς, οργανισμούς ή ιδρύματα, όπως και να εξειδικευθούν στη διεθνώς ανερχόμενη μέθοδο της Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής (δείτε, για παράδειγμα, σχετικό άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα, 24/06/2024).

Επιπλέον, το πτυχίο Φιλοσοφίας είναι ένα από τα πιο δυναμικά πτυχία για την πρόσβαση σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών σε όλες τις ανθρωπιστικές επιστήμες, επίσης στις κοινωνικές επιστήμες, στον πολιτισμό, στην επικοινωνία, στη δημόσια διοίκηση, στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διαχείριση των τεχνών, κ.ά.

Το διδακτικό προσωπικό μας είναι ερευνητικώς και διδακτικώς εξαιρετικό με βάση διεθνή πρότυπα και έτοιμο να βοηθήσει και να καθοδηγήσει, το δε γραμματειακό μας προσωπικό είναι πάντα φιλικό και διαθέσιμο.

Το Ρέθυμνο και η Κρήτη γενικά είναι τόποι γνωστοί για τη φιλοξενία τους και προσφέρουν πολλά για να ανακαλύψει κανείς, γαστριμαργικά, πολιτισμικά, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, και κάθε λογής άλλες πλευρές και δυνατότητες ζωής και δράσης.

Θα είναι τιμή και χαρά μας να επιλέξετε το Τμήμα Φιλοσοφίας για τις προπτυχιακές σπουδές σας και να γίνετε έτσι συνοδοιπόροι μας στο συναρπαστικό ταξίδι ανάπτυξής του στα διεθνή πεδία αιχμής της έρευνας και της επιστήμης!