Τα πιο συχνά εκφραστικά λάθη που κάνουμε όλοι!!!

lathi2

Παρατηρώντας τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε καθημερινά, ένας πολύ καλός γνώστης την ελληνικής γλώσσας θα μπορούσε να σημειώσει πολλά γραμματικά, συντακτικά αλλά και νοηματικά λάθη που κάνουμε. Μερικά από αυτά θα τα εντοπίσετε παρακάτω:

Σωστό: Ευχαριστούμε όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν.

Λάθος: Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν.

——————-

Σωστό: Αντίγραψε ό,τι βλέπεις.

Λάθος: Αντέγραψε ό,τι βλέπεις.

——————

Σωστό: Π.Μ. = Προ Μεσημβρίας, Μ.Μ. = Μετά Μεσημβρίαν

Λάθος: Μετά Μεσημβρίας.

——————-

Σωστό: Περισσότεροι από έναν ή περισσότεροι του ενός.

Λάθος: Περισσότεροι από ένας.

——————–

Σωστό: Με πολλή αγάπη, πολλή δουλειά.

Λάθος: Με πολύ αγάπη, πολύ δουλειά.

———————

Σωστό: Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτως ηλικίας.

Λάθος: Γίνονται όλοι δεκτοί ανεξαρτήτου ηλικίας.

———————–

Σωστό: Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων.

Λάθος: Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων.

————————-

Σωστό: «Κατ’αρχήν» χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε στα βασικά σημεία (π.χ. το νομοσχέδιο ψηφίστηκε κατ’αρχήν).

«Κατ’αρχάς» χρησιμοποιούμε για να υποδηλώσουμε ότι κάτι έγινε αρχικά (π.χ. Κατ’αρχάς να διευκρινίσουμε).

———————-

Σωστό: Ο επικεφαλής, του επικεφαλής.

Λάθος: Ο επικεφαλής, του επικεφαλούς.

————————

Σωστό: Αυτές οι μέθοδοι, αυτές οι παράμετροι, αυτές οι ψήφοι.

Λάθος: Αυτοί οι μέθοδοι, αυτοί οι παράμετροι, αυτοί οι ψήφοι.

—————————-

Σωστό: Η αναπληρώτρια διευθύντρια / υπουργός / γιατρός.

Λάθος: Η αναπληρωτής διευθύντρια / υπουργός / γιατρός.

—————————

Σωστό: Έχω απαυδήσει!

Λάθος: Έχω απηυδήσει!

—————————-

Σωστό: Αποτείνομαι, μέλλοντας: Θα αποταθώ.

Λάθος: Θα αποτανθώ.

———————–

Σωστό: Η λέξη αυτή απαντά συχνά στον Όμηρο.

Λάθος: Η λέξη αυτή απαντάται συχνά στον Όμηρο.

———————–

Σωστό: Απολαύει της εμπιστοσύνης.

Λάθος: Απολαμβάνει της εμπιστοσύνης.

———————–

Σωστό: Ασχολούμαστε

Λάθος: Ασχολιόμαστε

————————

Σωστό: Πριν από την έναρξη.

Λάθος: Πριν την έναρξη.

————————–

Σωστό: Οποιοσδήποτε, οτιδήποτε.

Λάθος: Ο οποιοσδήποτε, το οτιδήποτε.

—————————-

Σωστό: Ο τέως πρόεδρος = ο προηγούμενος από τον σημερινό. Ο πρώην πρόεδρος = ο πριν από πολύ καιρό πρόεδρος.

——————–

Σωστό: Ψιλή κυριότητα.

Λάθος: Υψηλή κυριότητα.

—————————

Σωστό: Αντεπεξέρχομαι στις δυσκολίες.

Λάθος: Ανταπεξέρχομαι στις δυσκολίες.