Πανελλήνιες 2022: τι αλλάζει φέτος στον υπολογισμό των μορίων

Το υπουργείο Παιδείας μέσα από παραδείγματα αναλύει το πως θα υπολογίζονται τα μόρια φέτος στις Πανελλαδικές εξετάσεις που ξεινούν 3 Ιουνίου.

πανελλαδικές εξετάσεις

Σύμφωνα με το υπουργείο οι συντελεστές βαρύτητας ανά πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα καθορίστηκαν για πρώτη φορά φέτος με απόφαση της Συγκλήτου του κάθε ΑΕΙ για κάθε σχολή, Τμήμα ή κατεύθυνση.

Συνεπώς τα ίδια τα ΑΕΙ πλέον συνδιαμορφώνουν την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία κάθε Σχολής ή Τμήματος, καθορίζοντας το συντελεστή βαρύτητας κάθε πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος για εισαγωγή σε αυτά.

Πώς υπολογίζονται τα μόρια

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου που συμμετέχει στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2022 και εφεξής για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000, για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα, σε κάποιες περιπτώσεις διαφέρουν μεταξύ Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων.

Παραδείγματα υπολογισμού μορίων

Ακολουθούν παραδείγματα υπολογισμού μορίων:

-Υποψήφιος στο πρώτο επιστημονικό πεδίο έλαβε της βαθμολογία: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 17, Αρχαία Ελληνικά 18,6, Ιστορία 20 και Λατινικά 20

συγκεντρώνει για τη Νομική Θεσ/νίκης (Α.Π.Θ.) 18.680 μόρια, ενώ για τη Νομική Κομοτηνής (Δ.Π.Θ.) 18.900 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

 • Νομική Θεσ/κης – ΑΠΘ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%,
  Αρχαία Ελληνικά 30%, Ιστορία 20% και Λατινικά 20%
 • Νομική Κομοτηνής – ΔΠΘ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%,
  Αρχαία Ελληνικά 25%, Ιστορία 25% και Λατινικά 25%.

-Πάμε στο 2ο επιστημονικό πεδίο τώρα:

Υποψήφιος έλαβε βαθμολογία στη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 15, Φυσική 18, Χημεία 19, Μαθηματικά 18, Ελεύθερο Σχέδιο 17 και Γραμμικό 16.

Συγκεντρώνει για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (Ε.Μ.Π.) 20.800 μόρια, ενώ για την Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας (Παν. Πατρών) 20.580 μόρια, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων των αντίστοιχων Σχολών:

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας – ΕΜΠ: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 25%, Φυσική 25%, Χημεία 25%,
  Μαθηματικά 25%, Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο 10% αντίστοιχα.
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας – Παν. Πατρών: Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 30%, Φυσική 20%,
  Χημεία 20%, Μαθηματικά 30%, Ελεύθερο Σχέδιο 8% και Γραμμικό 12%.

Δείτε και τα υπόλοιπα παραδείγματα εδώ

Τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων σε περίπτωση ισοβαθμίας

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μόνο για τις Σχολές ή τα Τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε Σχολή ή Τμήμα κατά περίπτωση.

Με την απόφαση Υπουργού ορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου σε Σχολή ή Τμήμα. Αν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, πλην εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση.

τραινοσε

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: έκπτωση 50% σε εκπαιδευτικούς την περίοδο του Πάσχα

διεθνής διάκριση νομικη εκπα

Νέα Διεθνής διάκριση της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ