Πανεπιστήμιο Κύπρου: Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα στη Σχολική Ψυχολογία

Παράταση υποβολής αιτήσεων: 11.5.2020

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι 11.5.2020 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2020, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Εβδομήντα πέντε (75) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: Προγράμματα Μάστερ

  • 17 θέσεις για το θεωρητικό πρόγραμμα Μάστερ στην Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία
  • 10 θέσεις για το εφαρμοσμένο πρόγραμμα Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία
  • 30 θέσεις για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

Για τα δύο Θεωρητικά Προγράμματα Μάστερ μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι οποιουδήποτε πτυχίου, ενώ για το Εφαρμοσμένο Πρόγραμμα Σχολικής Ψυχολογίας μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας μόνο. Απαιτούμενο προσόν για υποβολή αίτησης στο Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση είναι πτυχίο Ψυχολογίας ή πτυχίο σε οποιανδήποτε από τις Επιστήμες της Αγωγής ή πτυχίο Τμήματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διορισμό στη Μέση Εκπαίδευση, όλα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Διδακτορικά Προγράμματα 

  • 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας
  • 9 θέσεις για Διδακτορικό στο Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας Γ

Για το Θεωρητικό Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση κάτοχοι μεταπτυχιακού πτυχίου σε οποιοδήποτε συναφή κλάδο, ενώ για το Εφαρμοσμένο Διδακτορικό Πρόγραμμα στην Κλινική Ψυχολογία μπορούν να καταθέσουν αίτηση μόνο κάτοχοι πτυχίου Ψυχολογίας και μεταπτυχιακού Ψυχολογίας από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια. Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι υποχρεωτική και για τα δύο διδακτορικά προγράμματα. Ως εκ τούτου, η εξασφάλιση ερευνητικού επόπτη είναι προϋπόθεση για εισδοχή στα διδακτορικά προγράμματα του Τμήματος Ψυχολογίας.

Πληροφορίες: Από τη Γραμματεία του Τμήματος: Τηλ.: 22 89 2086, Φαξ: 22 895075, email: maro@ucy.ac.cy Για το Διακρατικό Διαπανεπιστημιακό Αυτοχρηματοδοτούμενο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση Τηλ.: 22893420, Φαξ: 22895045, email: damianou.elena@ucy.ac.cy ή maro@ucy.ac.cy